Menu Podmiotowe menu ikonka

Podstawowe informacje

URZĄD MIEJSKI W BŁONIU
05-870 Błonie, ul. Rynek 6


powiat: warszawski zachodni
woj.: mazowieckie

Kontakt:
tel. centrala: (+48 22) 725-30-04, 725-30-06
tel. sekretariat: (+48 22) 725-45-55
www.blonie.pl

e-mail:
skargi-wnioski@um.blonie.pl  (w sprawie skarg i wniosków)
ratusz@um.blonie.pl  (w pozostałych sprawach)
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: UMwBloniu/SkrytkaESP
UWAGA! Będziemy odpisywać tylko na wiadomości e-mail zawierające pełne dane nadawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Wiadomości anonimowe nie będą rejestrowane.


obszar: 86 km.kw.
liczba ludności: 21 287 mieszkańców
  /stan na: 09.2022 r./

BURMISTRZ BŁONIA • ZENON RESZKA
(+48 22) 725-45-55
zenon.reszka@um.blonie.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA • MAREK KSIĄŻEK
(+48 22) 725-45-55
marek.ksiazek@um.blonie.pl

SEKRETARZ • Przemysław Kubicki
(+48 22) 725 34-74 wew. 110
przemyslaw.kubicki@um.blonie.pl

SKARBNIK GMINY • Bogumiła Koprowska
(+48 22) 725 32-29 wew. 140
ratusz@um.blonie.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Beata Duch-Kosiorek, e-mail:  iod@um.blonie.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy, w tym realizacji Państwa praw.
Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.

Dane do wystawienia faktury:
Gmina Błonie - Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
NIP: 118-17-88-623

NR KONTA: PKO BP S.A. V O/Warszawa

        - podatki i opłaty: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461
        - nieczystości stałe: 67 1020 1026 0000 1902 0215 1132

Urząd Miejski w Błoniu:
NIP: 529-12-89-018
REGON: 000524884


Gmina Błonie:
NIP: 118-17-88-623
REGON: 013271230

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

§ służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,

§ udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-07-15
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2007-12-18 11:21:09
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-16 17:25:00
Liczba wyświetleń: 2224910