Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
29-06-2022, Środa, 21:52


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2017
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na wykonaniu dwóch studni głębinowych o głębokości 42m każda dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Górnej Wsi

Błonie, dn. 28.12.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 363) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z  2017r. poz. 1257 t.j.) zawiadamia, iż na wniosek Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o. reprezentowanego przez Pana Bogusława Ziółkowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na wykonaniu dwóch studni głębinowych o głębokości 42m każda dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Górnej Wsi na dz. ewid. nr 44/1 w ob. Górna Wieś, gm. Błonie.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-12-29 11:41:17
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2017-12-29 11:44:18

Rejestr zmian

Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 71.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego P3 BŁONIE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Błonie, dnia 18.12.2017r.

WRGNiOŚ.6220.09.2017

ZAWIADOMIENIE

    Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405), Wydział  Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Błoniu zawiadamia, że dnia 18.12.2017r. została wydana przez Burmistrza Błonia decyzja nr 71.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego P3 BŁONIE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
Decyzja ta oraz dokumentacja sprawy, w tym opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, są do wglądu w siedzibie tut. Wydziału przy ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 4, w godzinach pracy urzędu.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  Urzędu Miejskiego w Błoniu przy ul. Nowakowskiego 10.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-12-20 12:30:42
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2017-12-20 12:37:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: budowa centrum logistycznego P3 BŁONIE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Błonie, dn. 18.12.2017r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 9 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz. 1257 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamia, że na podstawie uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

budowa centrum logistycznego P3 BŁONIE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z art. 9 oraz art. 49 ustawy k.p.a z dn. 9 października 2000r (Dz. U. Nr 2017 poz. 1257 t.j. ), strony mają prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00, wtorek - piątek  w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 28 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia. Doręczenie niniejszej decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-12-20 12:27:34
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2017-12-20 12:29:42

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.32.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnicy przy obiekcie mostowym w ciągu drogi gminnej Nr 410107W oraz przebudowa kanalizacji K110 na potrzeby budowy kładki we wsi Pass"

Błonie, dn. 12.12.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.32.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Sebastiana Kozłowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa kładki dla pieszych na rzece Rokitnicy przy obiekcie mostowym w ciągu drogi gminnej Nr 410107W oraz przebudowa kanalizacji K110 na potrzeby budowy kładki, na terenie działek ewid. nr 19/14, 20, 22/6, 23, 11, położonych we wsi Pass, gm. Błonie

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 12.12.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-12-12 10:10:22
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-12-12 10:12:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.31.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie dz. ewid. nr 247/25, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dn. 11.12.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.31.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Smoniewskiego, Prezesa Zarządu „GAZ” Sp. z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie dz. ewid. nr 247/25, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.12.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-12-11 17:34:19
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-12-11 17:36:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.28.2017.KG o wydaniu decyzji nr 30/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 90 PE, na terenie części działki ewid. nr 130, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie ”

 

Błonie, dnia 29.11.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.28.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Witolda Smoniewskiego, wydano Decyzję Nr 30/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 90 PE, na terenie części działki ewid. nr 130, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.11.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-29 15:50:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-29 15:57:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-30 11:01:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.17.2017.KG o wydaniu decyzji nr 16/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40 PE, na terenie części działek ewid. nr 12, 13/3 obr. 0024, położonych w Błoniu”

Błonie, dnia 29.11.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.17.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Witolda Smoniewskiego, wydano Decyzję Nr 16/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40 PE, na terenie części działek ewid. nr 12, 13/3 obr. 0024, położonych w Błoniu

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.11.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-29 15:45:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-29 15:47:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-30 10:58:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP - część wsi Błonie Wieś

Błonie, 23.11.2017

BURMISTRZ BŁONIA

 

OBWIESZCZENIE

 
Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś – ul. Bieniewicka, ul. Kwiatowa” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie Uchwały nr XLV/373/14 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Błonie Wieś gm. Błonie.
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 01.12.2017 r. do 08.01.2018 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu 11.12.2017 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, Ratusz ul. Rynek 6 pok. nr 14. Początek zebrania o godz. 17.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy  w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie do 31.01.2018 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficznyPlik PDF 841.86 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-11-23 15:37:38
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2017-11-23 15:41:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.16.2017.KG o wydaniu decyzji nr 15/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40 PE, na terenie części działki ewid. nr 59 obr. 0016, położonej w Błoniu”

Błonie, dnia 21.11.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.16.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Witolda Smoniewskiego, wydano Decyzję Nr 15/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN40 PE, na terenie części działki ewid. nr 59 obr. 0016, położonej w Błoniu

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 21.11.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-21 11:27:17
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-21 11:28:45

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.15.2017.KG o wydaniu decyzji nr 14/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewid. nr 4/2, 5/4 oraz części działki ewid. nr 1 obr. 0031, położonych w Błoniu”

Błonie, dnia 20.11.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.15.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Dawida Chmielewskiego, Pana Karola Gąstał, Pana Andrzeja Małachowskiego, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Lecha Jastrzębskiego, wydano Decyzję Nr 14/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewid. nr 4/2, 5/4 oraz części działki ewid. nr 1 obr. 0031, położonych w Błoniu.

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 20.11.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-20 15:23:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-20 15:25:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-21 11:25:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego P3 BŁONIE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

 Błonie, dn. 14.11.2017r.

BURMISTRZ  BŁONIA

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405) oraz art. 9 i art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U.2017.1257 ze zm) zawiadamia, że na wniosek  firmy P3 Błonie 2 Sp. z o.o. ul. Złota 59 w Warszawie reprezentowanej przez Pana Krzysztofa Jopka o wydanie decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na  

budowie centrum logistycznego
P3 BŁONIE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

zebrał wszelkie uzgodnienia w sprawie wniosku, na podstawie których wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Niniejsze postanowienie wydano min. na  podstawie opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak: WOOŚ-I.4240.1005.2017.ML.2, z którym można się zapoznać w Urzędzie Miejskim w Błoniu.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z  2016r. poz. 23 t.j./ uprzejmie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się z ww. dokumentami i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww przedsięwzięcia w dn. poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 7 dni o daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-11-14 15:57:30
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2017-11-14 15:59:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.29.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewid. nr 383, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 07.11.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.29.2017.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Pani Ireny Kołodziejak, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewid. nr 383, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 07.11.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-07 15:14:35
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-11-07 15:16:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza WPP.6733.1.17.2017.AC wszczęcie: Budowa gazociągu średniego ciśnienia, Błonie

Błonie, dnia 25.10.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.17.2017.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Smoniewskiego, wszczęto postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa  gazociągu średniego ciśnienia DN40 PE, na terenie części działek ewid. nr 12, 13/3  obr. 0024, położonych w Błoniu.

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 25.10.2017 r.
Zdjęto   ................


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-10-25 15:48:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2017-10-26 12:05:28
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2017-10-26 12:05:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia: Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 59 obr. 0016, położonej w Błoniu

Błonie, dnia 23.10.2017 r.


BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.16.2017.AC

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Smoniewskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie części działki ewid.
nr 59 obr. 0016, położonej w Błoniu.


W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-10-23 18:08:17
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2017-10-23 18:10:14
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2017-10-23 18:11:03

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewid. nr 4/2, 5/4 oraz części działki ewid. nr 1 obr. 0031, położonych w Błoniu

Błonie, dnia 23.10.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.15.2017.AC

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Dawida Chmielewskiego, Karola Gąstał, Andrzeja Małachowskiego reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Lecha Jastrzębskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działki ewid. nr 4/2, 5/4 oraz części działki ewid. nr 1 obr. 0031, położonych w Błoniu.

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-10-23 18:05:38
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2017-10-23 18:07:40
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2017-10-23 18:11:18

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia: ustalenie lokalizacji: Budowa hospicjum w Bramkach

Błonie,  dn. 20.10.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.27.2017.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., wydano Decyzję Nr 29/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:


Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym, na terenie fragmentu działek ewid. nr 12/1 i 40/1, położonych we wsi Bramki, gm. Błonie


Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie
14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 20.10.2017 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-10-20 11:07:02
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2017-10-20 11:08:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie - wyłożenie do publicznego wglądu MPZP - część obszaru wsi Pass

Błonie, 19.10.2017

Burmistrz Błonia

OBWIESZCZENIE
 

    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ gm. Błonie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru wsi Pass. gm. Błonie.                                         
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 27.10.2017 r. do 29.11.2017 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona w dniu  06.11.2017 r. Zebranie odbędzie się w OSP w Górnej Wsi. Początek zebrania o godz. 17.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy  w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352
i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do 15.12.2017 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Rysunek obszaru planuPlik PDF 290.36 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-10-19 16:09:10
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2017-10-19 16:12:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Nowa Wieś

OBWIESZCZENIE


 
    Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Nowa Wieś gm. Błonie” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, sporządzanego na podstawie uchwały Nr LV/383/10 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 września 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Nowa Wieś.                                
Granice obszaru objętego planem szczegółowo określa załącznik graficzny - rysunek obszaru planu.
Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie do wglądu od 16.10.2017 r. do 17.11.2017 r.  (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt), w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w Błoniu, w pokoju nr 7 w godzinach: poniedziałki: 10:00 - 18:00, wtorki, środy, czwartki, piątki: 08:00 – 16:00.
Ponadto projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej: http://bip.blonie.pl
Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu zostanie przeprowadzona
w dniu  30.10.2017 r. Zebranie odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Błoniu ul. Rynek 6, w pokoju nr  14. Początek zebrania o godz. 17.30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać do Burmistrza Błonia podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy  w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2017 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu jest Burmistrz  Błonia.
Uwagi można składać w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego, pocztą na adres: Urząd Miejski w Błoniu ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ratusz@um.blonie.pl
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej  skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352
i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo  opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4, art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zwanej dalej ustawą, wymieniony wyżej, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w tym  z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa –  w okresie wyłożenia do publicznego wglądu. Wnioski i uwagi
w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – stosownie do przepisu art. 54 ust. 3 ustawy-należy wnosić na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i ust. 3 przywołanej na wstępie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
w nieprzekraczalnym terminie do 08.12.2017 r. Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 11 oraz art. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rozstrzygnięcie uwag i wniosków przez Burmistrza Błonia zostanie zamieszczone na stronie internetowej http:/bip.blonie.pl

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficznyPlik PDF 1.05 MB
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-10-06 15:59:53
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2017-10-06 16:01:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.26.2017.KG o wydaniu decyzji nr 28/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działek ewid. nr 24/21, 22, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 02.10.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.26.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Witolda Smoniewskiego, wydano Decyzję Nr 28/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie części działek ewid. nr 24/21, 22, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 02.10.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-10-02 15:43:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-10-02 15:46:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-10-03 09:44:48

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.14.2017.KG o wydaniu decyzji nr 13/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na terenie działki ewid. nr 20/2 oraz części działki ewid. nr 55 obr. 0019, położonych w Błoniu, przy ul. Przejazd”

Błonie, dn. 18.09.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.14.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1053/, zawiadamia, iż na wniosek: EM-KWADRAT Sp. z o.o., ul. Sochaczewska 19 m. 4, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Lecha Jastrzębskiego, wydano Decyzję Nr 13/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na terenie działki ewid. nr 20/2 oraz części działki ewid. nr 55 obr. 0019, położonych w Błoniu, przy ul. Przejazd

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 18.09.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-18 15:12:32
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-18 15:14:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.13.2017.KG o wydaniu decyzji nr 12/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa słupów oświetleniowych, linii kablowej i napowietrznej oświetleniowej oraz szaf oświetlenia ulicznego w Błoniu przy ul. Jana Pawła II, ul. Kilińskiego oraz ul. 11go Listopada

Błonie, dn. 13.09.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.13.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1053/, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Kochan, wydano Decyzję Nr 12/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa słupów oświetleniowych, linii kablowej i napowietrznej oświetleniowej oraz szaf oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 99/4, 99/5, 99/2, 99/3, 72/2, 72/4, 72/3, 107, 108, 116, 117, 85 obr. 0016, działki ewid. nr 2 oraz części działki ewid. nr 7 obr. 0023, położonych w Błoniu przy ul. Jana Pawła II, ul. Kilińskiego oraz ul. 11-go Listopada.

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.09.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-13 15:58:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-13 15:59:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-14 10:00:58

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.12.2017.KG o wydaniu decyzji nr 11/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych nN-0,4 kV w Błoniu przy ul. Jana Pawła II, ul. Grodziska, ul. Kilińskiego oraz ul. 11-go Listopada”

Błonie, dn. 13.09.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.12.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1053/, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin; Oddział Warszawa RE Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Kochan, wydano Decyzję Nr 11/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych nN-0,4 kV, na terenie działek ewid. nr 69/3, 69/6, 99/4, 99/5, 104/2, 99/2, 99/3, 72/2, 108, 116, 117, 85, oraz cześć działek ewid. nr 69/5, 71/3, 72/4, 72/3, 107, 84, 98 obr. 0016, działki ewid. nr 2 oraz część działek ewid. nr 1, 7, 13 obr. 0023, położonych w Błoniu przy ul. Jana Pawła II, ul. Grodziska, ul. Kilińskiego oraz ul. 11-go Listopada.

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.09.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-13 15:52:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-13 15:54:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-14 09:54:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.11.2017.KG o wydaniu decyzji nr 10/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa kabli światłowodowych, hotspotów oraz studni telekomunikacyjnych w Błoniu, przy ul. Grodziskiej i ul. Jana Pawła II.”

Błonie, dn. 13.09.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.11.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1053/, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Kochan, wydano Decyzję Nr 10/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa kabli światłowodowych, hotspotów oraz studni telekomunikacyjnych, na terenie działki ewid. nr 43/38 oraz części działek ewid. nr 52/2, 53, 46/2 obr. 0014, działek ewid. nr 69/6, 99/4, 99/5, 99/2, 99/3, 116, 117 oraz części działek ewid. nr 69/5, 69/3 obr. 0016, działki ewid. nr 2 oraz części działek ewid. nr 1, 7 obr. 0023, położonych w Błoniu, przy ul. Grodziskiej i ul. Jana Pawła II.

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.09.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-13 15:44:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-13 15:45:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-14 09:45:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.25.2017.KG o wydaniu decyzji nr 27/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x120 mm2, na terenie części działek ewid. nr 141/13, 144/1, 141/18 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 08.09.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25.2017.KG

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika – Panią Karolinę Kaczmarską, wydano Decyzję Nr 27/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie przyłącza kablowego YAKXS 4x120 mm2, na terenie części działek ewid. nr 141/13, 144/1, 141/18 położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.09.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-08 13:37:03
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-08 13:39:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.24.2017.KG o wydaniu decyzji nr 26/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci gazowej dystrybucyjnej PE 110 mm, na terenie części działek ewid. nr 150, 151/1, 167/2, położonych we wsi Radonice. gm. Błonie”

Błonie, dnia 08.09.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.24.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: PDC INDUSTRIAL CENTER 51 Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika - Pana Ireneusza Nowak, wydano Decyzję Nr 26/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci gazowej dystrybucyjnej PE 110 mm, na terenie części działek ewid. nr 150, 151/1, 167/2, położonych we wsi Radonice. gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.09.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-08 13:34:53
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-08 13:36:53
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-08 13:40:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.10.2017.KG o wydaniu decyzji nr 9/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 13/3, 15, 12 obr. 0024, położonych w Błoniu, przy ul. Kwiatowej”

Błonie, dn. 08.09.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.10.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1053/, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Zdzisława Łukasik, wydano Decyzję Nr 9/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 13/3, 15, 12 obr. 0024, położonych w Błoniu, przy ul. Kwiatowej

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.09.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-08 12:43:55
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-08 12:46:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.27.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym, na terenie części działki ewid. nr 12/1, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie”

Błonie, dnia 06.09.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.27.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Maz., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym, na terenie części działki ewid. nr 12/1, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.09.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-06 14:23:34
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-09-06 14:25:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.26.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie działki ewid. nr 24/21 oraz części działki ewid. nr 22, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 29.08.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.26.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Witolda Smoniewskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE, na terenie działki ewid. nr 24/21 oraz części działki ewid. nr 22, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 29.08.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-29 13:28:35
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-29 13:31:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.3.2017.KG o wydaniu decyzji nr 24/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie dz. 142/5, 143/2 143/4, 161/1, 204 oraz budowa przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dn. 25.08.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, wydano Decyzję Nr 24/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 142/5, 143/2 143/4, 161/1, 204, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie, oraz budowa przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, na terenie części działek ewid. nr 142/5, 143/4, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.08.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-25 13:56:07
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-25 13:59:19
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-29 13:32:01

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.22.2017.KG o wydaniu decyzji nr 23/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 247/25, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 10.08.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.22.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Witolda Smoniewskiego, wydano Decyzję Nr 23/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 247/25, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.08.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-10 15:57:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-10 15:59:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-17 15:59:43

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.23.2017.KG o wydaniu decyzji nr 24/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120mm2 i złączy kablowych, na terenie części działek ewid. nr 247/25, 247/4, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dnia 10.08.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.23.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Roberta Kaszubę, wydano Decyzję Nr 24/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120mm2 i złączy kablowych, na terenie części działek ewid. nr 247/25, 247/4, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 10.08.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-10 15:49:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-10 15:51:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-17 16:00:02

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.14.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na terenie dz. ewid. nr 20/2 oraz części dz. ewid. nr 55 obr. 0019, położonych w Błoniu, przy ul. Przejazd”

Błonie, dnia 08.08.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.14.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: EM-KWADRAT Sp. z o.o., ul. Sochaczewska 19 m. 4, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Lecha Jastrzębskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami, na terenie działki ewid. nr 20/2 oraz części działki ewid. nr 55 obr. 0019, położonych w Błoniu, przy ul. Przejazd.

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 08.08.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-08 12:01:51
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-08 12:04:07

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.13.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa słupów oświetleniowych, linii kablowej i napowietrznej oświetleniowej oraz szaf oświetlenia ulicznego, przy ul. Jana Pawła II, ul. Kilińskiego, ul. 11-go Listopada”

Błonie, dnia 04.08.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.13.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Kochan, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa słupów oświetleniowych, linii kablowej i napowietrznej oświetleniowej oraz szaf oświetlenia ulicznego, na terenie dz. ewid. nr 99/4, 99/5, 99/2, 99/3, 72/2, 72/4, 72/3, 107, 108 obr. 0016, dz. ewid. nr 2, 7 obr. 0023, położonych w Błoniu przy ul. Jana Pawła II, ul. Kilińskiego oraz ul. 11-go Listopada.

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.08.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-04 11:07:55
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-04 11:09:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.12.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych nN-0,4 kV, przy ul. Jana Pawła II, ul. Grodziska, ul. Kilińskiego oraz ul. 11-go Listopada”

Błonie, dnia 04.08.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.12.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin; Oddział Warszawa RE Pruszków, ul. Waryńskiego 4/6, 05-800 Pruszków, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Kochan, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej nN-0,4 kV oraz złączy kablowych nN-0,4 kV, na terenie dz. ewid. nr 69/5, 69/3, 69/6, 99/4, 99/5, 104/2, 71/3, 99/2, 99/3, 72/2, 72/4, 72/3, 107, 108, 116, 117, 84, 85, 98 obr. 0016 oraz dz. ewid. nr 1, 2, 7, 13 obr. 0023, położonych w Błoniu przy ul. Jana Pawła II, ul. Grodziska, ul. Kilińskiego oraz ul. 11-go Listopada.

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.08.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-04 11:03:42
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-04 11:06:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.11.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa kabli światłowodowych, hotspotów oraz studni telekomunikacyjnych, przy ul. Grodziskiej i ul. Jana Pawła II”

Błonie, dnia 04.08.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.11.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Joannę Kochan, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa kabli światłowodowych, hotspotów oraz studni telekomunikacyjnych, na terenie dz. ewid. nr 43/38, 52/2, 53, 46/2 obr. 0014, dz. ewid. nr 69/5, 69/6, 69/3, 99/4, 99/5, 99/2, 99/3, 116, 117 obr. 0016, dz. ewid. nr 1, 2, 7 obr. 0023, położonych w Błoniu przy ul. Grodziskiej i ul. Jana Pawła II.

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.08.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-04 11:01:02
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-04 11:03:25

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.25.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x120 mm, na terenie części działek ewid. nr 141/13, 144/1, 141/18, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”

Błonie, dnia 03.08.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.25.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa przyłącza kablowego YAKXS 4x120 mm, na terenie części działek ewid. nr 141/13, 144/1, 141/18, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie.

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.08.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-03 13:00:48
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-08-03 13:03:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.8.2017.KG o wydaniu decyzji nr 8/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 46, 38/8 obr. 0030, położonych w Błoniu”

Błonie, dn. 28.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.8.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1053/, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 8/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 46, 38/8 obr. 0030, położonych w Błoniu

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 28.07.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-28 15:05:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-28 15:07:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-31 13:07:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzania „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie – ul. Wiejska”

BURMISTRZ  BŁONIA 

Błonie, dnia 28 lipiec 2017 r.

WPP.6721.1.3.2017

Błonie ul. Wiejska

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie – ul. Wiejska”.

                                                                                     

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz U z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały nr XXXVII/303/17 z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie – ul. Wiejska”.

Obszar planu obejmuje część działki ewid. nr 63 obr. 0010, część działki ewid. nr 60 obr. 0012, część działki ewid. nr 59 obr. 0012, część działki ewid. nr 64 obr. 0012, część działki ewid. nr 63 obr. 0012, część działki ewid. nr 55/2 obr. 0017, działek ewid. nr 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 61 obr. 0012, działka ewid. nr 81 obr. 0017,położone w Błoniu.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.

Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6 w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 7 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. ( poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).

Uchwała nr XXXVII/303/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 3 lipca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Błonie – ul. Wiejska” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2017.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 30 sierpnia 2017 r. mogą wnosić wnioski.

Wnioski na piśmie należy składać kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres                05-870 Błonie, ul. Rynek 6, ustnie  do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl/.

Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.

ZAŁĄCZNIK Rysunek obszaru planu- pdf


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. ZAŁĄCZNIK Rysunek obszaru planu - pdfPlik PDF 622.16 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-07-28 13:42:17
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2017-07-28 13:45:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.7.2017.KG o wydaniu decyzji nr 7/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie działki ewid. nr 229 oraz części działek ewid. nr 1/12, 228 obr. 0030, położonych w Błoniu”

Błonie, dn. 27.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.7.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1053/, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 7/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie działki ewid. nr 229 oraz części działek ewid. nr 1/12, 228 obr. 0030, położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej i Składowej

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.07.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-27 15:52:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-27 15:57:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-31 12:57:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.23.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie dz. 13/3, 15, 12 obr. 0024, położonych w Błoniu, przy ul. Kwiatowej oraz dz. 154/4, położonej we wsi Błonie-Wieś

Błonie, dn. 27.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.10.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 13/3, 15, 12 obr. 0024, położonych w Błoniu, przy ul. Kwiatowej oraz działki nr ewid. 154/4, położonej we wsi Błonie-Wieś, gm. Błonie.

W ciągu 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.07.2017 r.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-27 10:25:35
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-27 10:28:20

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.21.2017.KG o wydaniu decyzji nr 22/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 17 oraz części ewid. nr 22, położonych we wsi Rokitno, gm. Błonie”

Błonie, dn. 19.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.21.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Macieja Filbrandt, wydano Decyzję Nr 22/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 17 oraz części ewid. nr 22, położonych we wsi Rokitno, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-20 13:09:41
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-20 13:10:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.20.2017.KG o wydaniu decyzji nr 21/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, na terenie części działek ewid. nr 296/1 i 302/5, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dn. 19.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.20.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: Państwa Agnieszki i Pawła Chołuj, wydano Decyzję Nr 21/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, na terenie części działek ewid. nr 296/1 i 302/5, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-19 15:38:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-19 15:41:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-20 13:09:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.5.2017.KG o wydaniu decyzji nr 6/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 oraz złącza kablowego, na terenie dz. ewid. nr 46 i fragm. dz. ewid. nr 38/8 [obr. 0030], położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej”

Błonie, dn. 19.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1257/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1053/, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wydano Decyzję Nr 6/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 oraz złącza kablowego, na terenie działki ewid. nr 46 i fragm. działki ewid. nr 38/8 [obr. 0030], położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej.

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów) w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-19 15:06:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-19 15:08:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-20 11:19:31

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.7.2017.KG przed wydaniem dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie działki ewid. nr 1/12, 229, 228 obr. 0030, położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej i ul. Składowej"

Błonie, dn. 19.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.7.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 KPA (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257)

Zawiadamiam

Iż przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji dotyczącej:

budowy linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie działki ewid. nr 1/12, 229, 228 obr. 0030, położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej i ul. Składowej

istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie toczącego się postępowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.

W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-19 14:29:56
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-19 14:31:18

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.6.2017.KG zawiadamiające o umorzeniu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 13/3, 15 obr. 0024, położonych w Błoniu, przy ul. Kwiatowej”

Błonie, dn. 18.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2017 r., poz. 1073) zawiadamia, iż na wniosek : PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wydano Decyzję Nr 2/U-M/2017 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na::

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 13/3, 15 obr. 0024, położonych w Błoniu, przy ul. Kwiatowej

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-18 14:23:24
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-18 14:30:56

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.21.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 17 oraz części działki ewid. nr 22, położonych we wsi Rokitno, gm. Błonie"

Błonie, dn. 11.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.21.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 KPA (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam

Iż wpłynęły do do tut. Urzędu postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 17 oraz części działki ewid. nr 22, położonych we wsi Rokitno, gm. Błonie:

 • Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 241/GM/2017 z dnia 03.07.2017 r.

 • Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 26.06.2017 r. znak WZMiUW.W/IGM-0231.74.109/17

Ponadto informuję, iż przed wydaniem decyzji decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie toczącego się postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-11 15:49:28
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-11 15:51:05

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.20.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, na terenie części działek ewid. nr 296/1 i 302/5, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie

Błonie, dn. 11.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.20.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 KPA (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam

Iż wpłynęły do do tut. Urzędu postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, na terenie części działek ewid. nr 296/1 i 302/5, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie:

 • Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 238/GM/2017 z dnia 29.06.2017 r.

 • Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 26.06.2017 r. znak WZMiUW.W/IGM-0231.75.110/17

Ponadto informuję, iż przed wydaniem decyzji decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie toczącego się postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-11 15:16:50
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-11 15:17:31
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-11 15:51:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.5.2017.KG przed wydaniem dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 oraz złącza kablowego, na terenie dz. ewid. nr 46 i fragm. dz. ewid. nr 38/8 obr. 0030, położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej"

Błonie, dn. 11.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w związku z art. 10 KPA (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam

Iż przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegającego na:

budowie linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 oraz złącza kablowego, na terenie działki ewid. nr 46 i fragm. działki ewid. nr 38/8 obr. 0030, położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej

istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie toczącego się postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-11 14:41:42
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-11 14:45:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.19.2017.KG o wydaniu decyzji nr 20/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, na terenie działki ewid. nr 318/6 oraz części działek ewid. nr 318/12, 319/1, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dn. 07.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wydano Decyzję Nr 20/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa linii kablowej niskiego napięcia, na terenie działki ewid. nr 318/6 oraz części działek ewid. nr 318/12 i 319/1, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-07 15:26:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-07 15:28:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-10 11:28:21

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.23.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 oraz złączy kablowych, na terenie działki ewid. nr 247/25 oraz części działki ewid. nr 247/4, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dn. 06.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.23.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia, iż na wniosek : PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 oraz złączy kablowych, na terenie działki ewid. nr 247/25 oraz części działki ewid. nr 247/4, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-06 15:57:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-06 15:57:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-07 10:10:33

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.22.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie dz. ewid. nr 247/25, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie”

Błonie, dn. 06.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.22.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia, iż na wniosek : Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie dz. ewid. nr 247/25, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-06 15:50:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-06 15:50:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-07 10:09:35

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.15.2016/17.KG o wydaniu decyzji zmieniającej nr 9/Z-M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci gazowej, na terenie działek ewid. nr 15/17, 25 obr. 0032 oraz działki ewid. nr 3 obr. 0029, położonych w Błoniu”

Błonie, dn. 03.07.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.15.2016/17.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073/, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa, wydano Decyzję Nr 9/Z-M/2017 zmieniającą Decyzję Nr 53/R-M/2016 z dnia 14.10.2016 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci gazowej, na terenie działek ewid. nr 15/17, 25 obr. 0032 oraz działki ewid. nr 3 obr. 0029, położonych w Błoniu

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-03 12:55:22
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-07-03 12:59:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Błonie – Radonice 4”

Błonie, dnia 30 czerwca  2017 r.

BURMISTRZ  BŁONIA
 
WPP.6721.1.2.2017
Radonice 4

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Błonie – Radonice 4”.

 

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz U z 2017 r., poz. 1073) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały nr XXXVI/301/17 z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Błonie - Radonice 4”.
Obszar planu obejmuje położone we wsi Radonice, część działki ewidencyjnej: nr 151/1 oraz działki ewidencyjne nr 148, 150.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6 w terminie do dnia 01 sierpnia 2017 r.  

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. zmiany planu, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 7 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu. ( poniedziałek: 10.00-18.00; wtorek, środa, czwartek, piątek: 08.00-16.00).
Uchwała nr XXXVI/301/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru Gminy Błonie – Radonice 4” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2017.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 01 sierpnia 2017 r. mogą wnosić wnioski.
Wnioski na piśmie należy składać kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie, ul. Rynek 6, ustnie  do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl/.

Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.

ZAŁĄCZNIK: Rysunek obszaru planu- pdf


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Załącznik graficznyPlik PDF 433.86 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2017-06-30 12:26:09
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2017-06-30 12:30:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.19.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, na terenie działki ewid. nr 318/6 oraz części działek ewid. nr 318/12, 319/1, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie"

Błonie, dn. 28.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.19.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam

Iż wpłynęły do do tut. Urzędu postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie linii kablowej niskiego napięcia, na terenie działki ewid. nr 318/6 oraz części działek ewid. nr 318/12, 319/1, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie:

 • Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 226/GM/2017 z dnia 19.05.2017 r.

 • Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 08.06.2017 r. znak WZMiUW.W/IGM-0231.61.80/17

 • Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr 360/2017 z dnia 07.06.2017 r.

Ponadto informuję, iż przed wydaniem decyzji decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie toczącego się postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów) w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-28 15:30:49
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-28 15:34:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.8.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie działki ewid. nr 46 i fragm. działki ewid. nr 38/8 obr. 0030, położonych w Błoniu”

Błonie, dn. 21.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.8.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2017 r. poz. 1073) zawiadamia, iż na wniosek : PSG Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie, ul. Równoległa 4 A, 02-235 Warszawa, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie działki ewid. nr 46 i fragm. działki ewid. nr 38/8 obr. 0030, położonych w Błoniu

W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-21 15:53:32
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-21 15:54:34

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.4.2017.KG o wydaniu decyzji nr 4/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie części dz, ewid. nr 35/6 obr. 0018 i części dz,ewid. 55, 57/5 obr. 0019, położonych w Błoniu, przy ul. Szkolnej i Przejazd"

Błonie, dn. 19.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, wydano Decyzję Nr 4/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie części działki ewid. nr 35/6 obr. 0018 i części działek ewid. 55, 57/5 obr. 0019, położonych w Błoniu, przy ul. Szkolnej i Przejazd

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-19 13:17:05
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-19 13:18:46

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.18.2017.KG o wydaniu decyzji nr 19/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie dz. ewid. nr 26 we wsi Kopytów, części dz. ewid. nr 11/1 i 12 we wsi Łaźniew-Majątek, oraz części dz. ewid. nr 45 we wsi Łaźniew, gm. Błonie"

Błonie, dn. 14.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.18.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1073./, zawiadamia, iż na wniosek: Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu Sp. z o.o., ul. Towarowa 5, 05-870 Błonie, wydano Decyzję Nr 19/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej, na terenie dz. ewid. nr 26, położonej we wsi Kopytów, części działki ewid. nr 11/1 i działki ewid. nr 12, położonych we wsi Łaźniew-Majątek, oraz części działki ewid. nr 45, położonej we wsi Łaźniew, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-14 15:36:34
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-14 15:37:32

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.3.2017.KG o wydaniu decyzji nr 4/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na terenie działek ewid. nr 36/3, 37/5, 37/10, 38/2 obr. 0025 oraz fragmencie działki ewid. nr 3/8 obr. 0024, położonych w Błoniu"

Błonie, dn. 14.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz. 1074/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Dominika Kąkol, wydano Decyzję Nr 4/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na terenie działek ewid. nr 36/3, 37/5, 37/10, 38/2 obr. 0025 oraz fragmencie działki ewid. nr 3/8 obr. 0024, położonych w Błoniu

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-14 15:21:48
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-14 15:23:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.17.2017.KG o wydaniu decyzji nr 18/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 141/18, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie"

Błonie, dn. 09.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.17.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Dariusza Łaniewskiego, wydano Decyzję Nr 18/G/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 141/18, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-09 15:18:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-12 15:20:01

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.7.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 1/12, 229, 228 obr. 0030, położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej i Składowej”

Błonie, dn. 08.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.7.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2016 r., poz. 788 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek : PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 1/12, 229, 228 obr. 0030, położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej i Składowej

W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-08 13:18:21
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-08 13:19:33

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.6.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 13/3, 15 obr. 0024, położonych w Błoniu, przy ul. Kwiatowej”

Błonie, dn. 08.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2016 r., poz. 788 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek : PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie działek ewid. nr 13/3, 15 obr. 0024, położonych w Błoniu, przy ul. Kwiatowej

W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-08 12:33:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-08 12:34:16

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.2.2017.KG o wydaniu decyzji nr 3/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Ø 63 PE, na terenie części działek ewid. nr 72, 55/2, 17 obr. 0017, położonych w Błoniu"

Błonie, dn. 08.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o., Oddział w Warszawie, ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, wydano Decyzję Nr 3/M/2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Ø 63 PE, na terenie części działki ewid. nr 72, 55/2, 17 [obr. 0017], położonych w Błoniu

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-08 09:11:36
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-08 09:13:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.4.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie części działki ewid. nr 35/6 obr. 0030 i części działek ewid. 55, 57/5 obr. 0019, położonych w Błoniu"

Błonie, dn. 07.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam

Iż wpłynęły do do tut. Urzędu postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE na terenie części działki ewid. nr 35/6 obr. 0030 i części działek ewid. 55, 57/5 obr. 0019, położonych w Błoniu, przy ul. Szkolnej i Przejazd:

 • Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 30.05.2017 r. znak WZMiUW.W/IGM-0232.69.98/17

W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-07 11:31:22
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-07 11:32:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.18.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie dz. ewid. nr 26 we wsi Kopytów, cz. dz. ewid. nr 11/1 i 12 we wsi Łaźniew-Majątek oraz cz. dz. ewid. nr 45 we wsi Łaźniew gm. Błonie"

Błonie, dn. 06.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.18.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam

Iż wpłynęły do do tut. Urzędu postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie sieci wodociągowej, na terenie dz. ewid. nr 26, położonej we wsi Kopytów, części działki ewid. nr 11/1 i działki ewid. nr 12, położonych we wsi Łaźniew-Majątek, oraz części działki ewid. nr 45, położonej we wsi Łaźniew, gm. Błonie:

 • Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 198/GM/2017 z dnia 29.05.2017 r.

 • Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 18.05.2017 r. znak WZMiUW.W/IGM-0231.64.89/17

 • Postanowienie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr 345/2017 z dnia 30.05.2017 r.

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 15:45:38
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 15:46:39

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.17.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 141/18, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie"

Błonie, dn. 06.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.17.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 KPA (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam

Iż wpłynęły do do tut. Urzędu postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 141/18, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie:

 • Postanowienie Starosty Warszawskiego Zachodniego Nr 189/GM/2017 z dnia 16.05.2017 r.

 • Postanowienie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 09.05.2017 r. znak WZMiUW.W/IGM-0231.61.80/17

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 15:21:09
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 15:22:30

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.3.2017.KG przed wydaniem dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na terenie dz. ewid. nr 36/3, 37/5, 37/10, 38/2 obr. 0025 oraz fragm. dz. ewid. nr 3/8 obr. 0024, położonych w Błoniu

Błonie, dn. 06.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 KPA (tekst jednolity w Dz.U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam

Iż przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegającego na:

budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na terenie działek ewid. nr 36/3, 37/5, 37/10, 38/2 obr. 0025 oraz fragmencie działki ewid. nr 3/8 obr. 0024, położonych w Błoniu

istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie toczącego się postępowania w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 12:08:16
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 12:11:28
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 12:15:56

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.2.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Ø 63 PE, na terenie części działek ewid. nr 72, 55/2, 17 obr. 0030, położonych w Błoniu

Błonie, dn. 06.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 50 ust. 1, art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) w związku z art. 10 KPA (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.)

Zawiadamiam

Iż wpłynęły do do tut. Urzędu postanowienia uzgadniające projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Ø 63 PE, na terenie części działek ewid. nr 72, 55/2, 17 obr. 0017, położonych w Błoniu:

 • Postanowienie Burmistrza Błonia z dnia 04.04.2017 r. znak WDiM.0723.18.2017

W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego zawiadomienia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 10:53:25
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 10:53:33
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-07 11:59:24

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.5.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 oraz złącza kablowego, na terenie dz. ewid. nr 46 i fragm. dz. ewid. nr 38/8 obr. 0030, położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej”

Błonie, dn. 06.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.5.2017.KG

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (tekst jednolity Dz.U. z dnia 2016 r., poz. 788 ze zm.) zawiadamia, iż na wniosek : PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pt:

Budowa linii kablowej nn YAKXS 4x120 mm2 oraz złącza kablowego, na terenie działki ewid. nr 46 i fragm. działki ewid. nr 38/8 obr. 0030, położonych w Błoniu, przy ul. Faszczyckiej

W ciągu 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem postępowania w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 10:16:04
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-06 10:17:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.4.2017.KG o wydaniu decyzji Nr 6/Z-G/2017 zmieniającej w zakresie załącznika graficznego Decyzję Nr 2/G/2017 z dnia 20.03.2017 r. o ustal. lok. inw. celu publ.

Błonie, dn. 01.06.2017 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2017.KG

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 23 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. Równoległa 4A, 02-235 Warszawa, wydano Decyzję Nr 6/Z-G/2017 zmieniającą w zakresie załącznika graficznego Decyzję Nr 2/G/2017 z dnia 20.03.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE oraz budowa przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, na terenie dz. ewid. nr 34/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie

Z wyżej wymienioną decyzją i dokumentacją w sprawie można zapoznać się w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Nowakowskiego 10, 05-870 Błonie (w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00, w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-01 15:48:00
Udostępnił: Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-01 15:57:00
Modyfikował(a): Katarzyna Granowska-Markert
Data: 2017-06-02 08:49:11

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.16.2017.KG o wydaniu decyzji nr 17/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie cz. dz. ewid. nr 165/4, 148/6, 148/5, 161/1, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:41:24
2.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.11.2017.KG o wydaniu decyzji nr 16/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, na terenie działek położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:41:14
3.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.21.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie działki ewid. nr 17 oraz części działki ewid. nr 22, położonych we wsi Rokitno, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:41:08
4.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.20.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, na terenie fragm. działek ewid. nr 296/1 i 302/5, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:41:00
5.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.15.2017.KG o wydaniu decyzji nr 15/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym, na terenie fragm. działki ewid. nr 12/1, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:40:52
6.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.16.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek ewid. nr 165/4, 148/6, 148/5, 161/1, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:40:46
7.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.11.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodoc. i kanal. sanit. podciśnien. na dz. ewid. nr 247/25 oraz cz. dz. ewid. 247/4, 247/20, 247/21, 247/22, 247/23, 247/24, 247/30, we wsi Żukówka, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:40:39
8.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.15.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym, na terenie fragmentu działki ewid. nr 12/1, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:40:33
9.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.13.2017.KG o wydaniu decyzji nr 14/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie części działek ewid. nr 115, 121, 114/4, 114/6, położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:40:28
10.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass – ul. Stefana Batorego Północ”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:40:18
11.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.19.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, na terenie dz. ewid. nr 318/12, 318/6, 319/1, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:40:12
12.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.13.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie części działek ewid. nr 115, 121, 114/4, 114/6, położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:40:05
13.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.19.2016/17.KG o wydaniu decyzji nr 13/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 101/3 i 116, położonych we wsi Wawrzyszew oraz dz. ewid. nr 1, 30/1, położonych we wsi Pass, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:39:59
14.
Zawiadomienie Burmistrza Błonia o wydaniu decyzji nr 35.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku usługowego – warsztatu dla pojazdów samochodowych w Błoniu na działce nr ewid. 38 obręb 0002
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:39:49
15.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.4.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE oraz przyłączy gazowych średniego ciśnienia DN 25 PE w Błoniu, przy ul. Szkolnej i Przejazd”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:39:41
16.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 18 kwietnia 2017 r. - Obwody głosowania w referendum 4 czerwca
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:39:35
17.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.18.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie dz. ewid. nr 26 we wsi Kopytów, dz. ewid. nr 11/1 i 12 we wsi Łaźniew-Majątek, oraz dz. ewid. nr 45 we wsi Łaźniew, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:39:25
18.
Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Błonia decyzji nr 33.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie centrum logistycznego P3 BŁONIE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:39:18
19.
Zawiadomienie Burmistrza Błonia dot. budowy centrum logistycznego P3 BŁONIE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:39:10
20.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.19.2016/17.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 101/3 i 116, położonych we wsi Wawrzyszew oraz dz. ewid. nr 1, 30/1, położonych we wsi Pass, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:39:04
21.
Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Błonia decyzji nr 31.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej nr 490194W w m. Żukówka – budowa mostu na rzece Rokitnicy
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:38:56
22.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.3.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, na terenie dz. ewid. nr 36/3, 37/5, 37/10, 38/2 obr. 0025 oraz fragm. dz. ewid. nr 3/8 obr. 0024, położonych w Błoniu”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:38:51
23.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.14.2016.KG o wydaniu decyzji nr 12/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy DN 40 PE oraz przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE w terenie dz. ewid. nr 16/3, 22 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:38:45
24.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.12.2016.KG o wydaniu decyzji nr 11/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 96, 99, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:38:36
25.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.10.2016.KG o wydaniu decyzji nr 10/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 33, 22, 16/3, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:37:44
26.
Obwieszczenie Burmistrza: wyłożenie do publicznego wglądu projektu MPZP dla części miasta Błonie
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:37:35
27.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.17.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. nr 141/18, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:37:27
28.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.9.2016.KG o wydaniu decyzji nr 9/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 296/1, 302/5, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:37:20
29.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.8.2016.KG o wydaniu decyzji nr 8/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN oraz złączy kablowych niskiego napięcia nN, na terenie działek położonych we wsi Białuty oraz we wsi Wawrzyszew, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:37:14
30.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.7.2016.KG o wydaniu decyzji nr 7/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, na terenie części działek ewid. nr 130/17, 130/18, 129, 66/6, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:37:07
31.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.12.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 96, 99, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:36:58
32.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.16.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie części działek ewid. nr 165/4, 148/6, 148/5, 161/1, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:36:49
33.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.14.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy DN 40 PE, na dz. 16/3, 22, oraz przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE w dz. 16/3, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:36:40
34.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.10.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 33, 22, 16/3, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-07-28 13:36:32
35.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.11.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej, na dz. ewid. nr 247/4, 247/20, 247/21, 247/22, 247/23, 247/24, 247/30, 247/25, we wsi Żukówka, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:54:28
36.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.2.2016.KG o wydaniu decyzji nr 6/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, na terenie części działek ewid. nr 37/3, 30, 46, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:54:21
37.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.1.2016.KG o wydaniu decyzji nr 5/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa słupa linii napowietrznej, linii kablowej nn YAKXS 4x120 m oraz złącza kablowego, na terenie części dz. ewid. nr 96/5, 82/1, we wsi Cholewy, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:54:12
38.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.15-1.2016/17.KG przed wydaniem dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci gazowej, na terenie działek ewid. nr 15/17, 25 obr. 0030 i działki ewid. nr 3 obr. 0029, położonych w Błoniu"
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:54:05
39.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.9.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 40 PE, na terenie części działek ewid. nr 296/1, 302/5, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:53:56
40.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.8.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej nN oraz złączy kablowych nN, na dz. 61/19, 162/3, 162/1, 63, 9/1, 62/1, 61/1, 61/18 we wsi Białuty, dz. 23/10, 22/18 we wsi Wawrzyszew gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:53:50
41.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.7.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, na terenie części działek ewid. nr 130/17, 130/18, 129, 66/6, położonych we wsi Radonice, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:53:38
42.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.15.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym, na terenie fragmentu działki ewid. nr 12/1, położonej we wsi Bramki, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:53:31
43.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia o uzgodnianiach dla realizacji przeds. polegającego na budowie centrum logistycznego P3 BŁONIE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:53:25
44.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.2.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Ø 63 PE, na terenie działek ewid. nr 72, 55/2, 17 obr. 0030, położonych w Błoniu”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:53:19
45.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.2.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, na terenie części działek ewid. nr 37/3, 30, 46, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:53:11
46.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.1.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa słupa linii napowietrznej, linii kablowej nn oraz złącza kablowego, na terenie części działek ewid. nr 96/5, 82/1, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:53:05
47.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.4.2016.KG o wydaniu decyzji nr 2/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE oraz budowa przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, na terenie dz. ewid. nr 34/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:52:59
48.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.5.2016.KG o wydaniu decyzji nr 3/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE oraz przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, na terenie części działki ewid. nr 127/7, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:52:53
49.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.3.2016.KG o wydaniu decyzji nr 4/G/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE oraz budowa przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:52:48
50.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 22.2017 dot. przeds. polegającego na adaptacji wraz ze zmianą użytkowania fragmentu hali produkcyjno-magazynowej na działalność browaru rzemieślniczego dz. nr ewid. 14 ob. 0029 Miasto Błonie
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:52:42
51.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.37.2016.KG zawiadamiające o zawieszeniu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci elektroenergetycznej, w tym linii kabl., stacji transformat., złączy kabl., słupów linii napow. w ramach modernizacji sieci SN – kierunek Teresin III"
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:52:33
52.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.14.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy DN 40 PE, na terenie działek ewid. nr 16/3, 22, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:52:27
53.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.13.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie działek ewid. nr 115, 121, 114/6, położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:52:21
54.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.10.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie części działek ewid. nr 33, 22, 16/3, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:52:13
55.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.12.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego, na terenie części działek ewid. nr 96, 99, położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:52:07
56.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.6.2017.KG zawiadamiające o umorzeniu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie części działek ewid. nr 114/4 i 114/6, położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:51:57
57.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji nr 19.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na instalacji stacji zgazowania azotu ciekłego na terenie fabryki Delphi Poland S.A. o. w Błoniu na dz. nr ewid. 2/55 i 2/59 obręb Pass, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:51:49
58.
Zawiadomienie o wydaniu Decyzji nr 18.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na funkcjonowaniu zakładu przetwarzania sprzętu elektrycznego i elektronicznego w Błoniu przy ul. Kolejowej 46
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:51:36
59.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.5.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE oraz budowa przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, na części dz. ewid. nr 127/7, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:51:29
60.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.3.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE oraz oraz budowa przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, na terenie wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:51:23
61.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.4.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE oraz budowie przyłącza średniego ciśnienia DN 25 PE, na terenie dz. ewid. nr 34/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:51:18
62.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2017.KG o wydaniu decyzji nr 2/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie części działki ew. 202/8 [obr. 0030], położonej w Błoniu przy ul. Mokrej”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:51:13
63.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.9.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia o średnicy Ø 40 PE, na terenie dz. ewid. nr 296/1, 302/5, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:51:08
64.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.19.2016.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie dz. ewid. nr 101/3 i 116, położonych we wsi Wawrzyszew oraz dz. ewid. 1, 30/1, położonych we wsi Pass, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:51:01
65.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.19.2016.KG zawiadamiające o podjęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, na terenie dz. ewid. nr 101/3 i 116, położonych we wsi Wawrzyszew oraz dz. ewid. 1, położonej we wsi Pass, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:50:55
66.
„Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie działek ewid. nr 114/4, 114/6, położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:50:47
67.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.8.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej niskiego napięcia nN oraz złączy kablowych niskiego napięcia nN, na terenie dz. ewid. położonych we wsi Białuty i Wawrzyszew, gm. Błonie"
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:50:33
68.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.7.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, zlokalizowanych na części działek ewid. nr 130/17, 130/18, 129, 66/3 , położonych we wsi Radonice, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:49:58
69.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.37.2016.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa sieci elektroenergetycznej, w tym linii kablowych SN 15 kV i nN 0,4 kV, stacji transformatorowej 15/0,4 kV, złączy kablowych SN, złączy kablowych nN, (...)
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:49:50
70.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.6.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia, na terenie działek ewid. nr 115, 121, 114/6, położonych we wsi Nowy Łuszczewek, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:49:44
71.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2017.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie części działki ewid. nr 202/8 [obr. 0030], położonej w Błoniu przy ul. Mokrej”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:49:29
72.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.1.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa słupa linii napowietrznej, linii kablowej nn YAKXS 4x120 m oraz złącza kablowego, na terenie dz. ewid. nr 96/5, 82/1, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:49:24
73.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.2.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej niskiego napięcia, na terenie dz. ewid. nr 37/3, 30, 46, położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:49:18
74.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.16.2016.KG o wydaniu decyzji nr 1/M/2017 o ustal. lok. inw. celu publ. : „Budowa linii kablowej niskiego napięcia oraz złącza kablowego, na terenie części działek ewid. nr 83/1, 42/16 [obr. 0017], położonych w Błoniu”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:49:11
75.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.5.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie dz. ewid. nr 127/7, położonej we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:49:05
76.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.4.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie dz. ewid. nr 34/4, położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:48:59
77.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.3.2017.KG zawiadamiające o wszczęciu postęp. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie dz. ewid. nr 142/5, 143/2 143/4, 161/1, 204, położonych we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:48:52
78.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: Stare Faszczyce etap I
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:48:44
79.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: Konstantów etap I
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:48:37
80.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: Błonie Wieś ul. Kwiatowa
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:48:22
81.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.16.2016.KG zawiadamiające o uzgodn. proj.dec. o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa linii kablowej niskiego napięcia oraz złącza kablowego, na terenie dz. nr ew. 83/1, 42/16 [obr. 0017], położonych w Błoniu”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:48:16
82.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2017.KG o wszczęciu postępowania o ustal. lok. inw. celu publ. dot. : „Budowa gazociągu średniego ciśnienia DN 40 PE, na terenie działki nr ew. 202/8 [obr. 0030], położonej w Błoniu przy ul. Mokrej.”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:48:09
83.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.36.2016.KG o wydaniu decyzji nr 1/G/2017 o ustal. lok. instal. celu publ. : „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem wodociągowym, na terenie dz. nr ew. 81/5, położonej we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.”
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:48:02
84.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie centrum logistycznego P3 BŁONIE wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:47:56
85.
Zawiadomienie o wydaniu decyzji dot. przeds. polegajacego na zainstalowaniu w otworach studziennych nr 4, nr 5 i nr 6 urządzeń: umożliwiających pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody powyżej 10m3/h na terenie działki nr ewid. 100 obręb Bramki - WRGNiOŚ.6220.23.2016
Agnieszka Gałkowska 2017-05-30 15:47:49
Oglądano 3915 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl