Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
29-05-2020, Piątek, 11:36


Jesteś tutaj :: Burmistrz :: Obwieszczenia (2009-2016) :: Obwieszczenia 2020
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Pomniejsz tekst Normalny tekst Powiększ tekst
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.05.2020r. (WPP.6733.2.16.2020.MK) LCP obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania dot. budowy sieci wodociągowej na terenie części działek ewid. nr 29 i 30 we wsi Cholewy, gm. Błonie

Błonie, dn. 27.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błoni
e

WPP.6733.2.16.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Jakuba Kondrat, zam. przy ul. Spacerowej 54, 05-152 Cybulice, reprezentowanego przez Panią Annę Chudzicką wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa sieci wodociągowej na terenie części działek ewid. nr 29 i 30 we wsi Cholewy, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-27 15:14:48
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-27 15:19:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.05.2020r. (WPP.6733.1.6.2020.MK) LCP wszczęcie post. dot. budowy gazociągu ś.c. na terenie części dz. nr 35/1 obr. 0024, Błonie

Błonie, dnia 27.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.6.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu ś. c. Ø40PE na terenie części działki ewid. nr 35/1 obr 0024  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.05.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-27 13:15:17
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-27 13:18:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 26.05.2020r. (WPP.6733.2.10.2020.MK) LCP wydanie decyzji dot. budowy gazociągu ś/c na terenie działki wid. nr 11/6 oraz części dz. nr 11/1 we wsi Rokitno, gm. Błonie

Błonie, dnia 26.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.10.2020.MK


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowana przez pełnomocnika- Panią Weronikę Kurdziałek, wydano Decyzję Nr 13/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø40PE na terenie działki ewid. nr 11/6 oraz części działek ewid. nr 11/1 położonych we wsi Rokitno, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-26 09:52:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-27 09:57:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 26.05.2020r. (WPP.6733.2.15.2020.MK) LCP budowa sieci gazowej ś/c dz. nr 118/15 oraz część dz. nr 119, Bramki, gm. Błonie

Błonie, dn. 26.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.15.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: Pana Rafała Kober, zam. ul. Malownicza 19, Bramki, 05-870 Błonie,  wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa sieci gazowej ś/c na terenie działki ewid. nr 118/15 oraz części działki ewid. nr 119 we wsi Bramki, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 26.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-26 09:37:47
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-26 09:41:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 25.05.2020r. (WPP.6733.2.14.2020.MK) LCP budowa sieci elektroenergetycznej na terenie dz. ewid. nr 22, 11/9, 11/10, 11/14 we wsi Dębówka.

Błonie, dn. 25.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.14.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stacją transformatorową nN/SN na terenie działek ewid. nr 22, 11/9, 11/10, 11/14 we wsi Dębówka, gm. Błonie.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 25.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-25 16:14:05
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-25 16:28:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 25.05.2020r. (WPP.6733.1.3.2020.MK) LCP obwieszzenie o wydaniu decuzji w sprawie budowy gazociągu średniego ciśnienia dz. nr 4/8, 4/15, 5/6, obr. 0031, Błonie

Błonie, dnia 25.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2020.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ), zawiadamia, iż na wniosek: Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez Panią Weronikę Kurdziałek, wydano Decyzję Nr 4/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE na terenie działek ewid. nr 4/8, 4/15 obr. 0031 oraz części działki ewid. nr 5/6
obr. 0031, położonych w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

 

Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 25.05.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-25 08:55:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-27 09:03:23

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy hali produkcyjno-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś

Błonie, dn. 14.05.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 9 i art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256t.j.) oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 t.j.) zawiadamia, że Organ w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś  dz. nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/5, oraz części działek nr ewid. 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/3 61/1, 22, 21, 20, 19, 18, 32/5, 17/2, 17/1 obręb Błonie Wieś, po przekazaniu przez Inwestora  raportu oddziaływania na środowisko w sprawie ww. wniosku, wydał następujące postanowienie:

1. Postanowienie Burmistrza Błonia z dn. 14 maja 2020r. o podjęciu przedmiotowego postępowania;
2. Jednocześnie informuję o przekazaniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do uzgodnień odpowiedniemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.


Zgodnie z art. 9 oraz art. 10 k.p.a. strony mają prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Termin złożenia zażalenia na postanowienie, rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-20 15:01:23
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-05-20 15:05:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 19.05.2020 r. (WPP.6733.1.4.2020.MK) LCP budowa sieci elektroenergetycznej wraz ze stanowiskami słupowumi, obr 0030 oraz obr. Stare Faszczyce

Błonie, dnia 19.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.4.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

budowa sieci elektroenergetycznaj kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi  SN/nN na terenie działek ewid. nr 38/6, 38/3, 38/5, 38/4, 38/2, 1/5, 1/21, 1/19, 228, obr. 0030, części działki ewid. nr 38/11 obr. 0030 położonych w Błoniu oraz na terenie działek ewid. nr 60, 29/5 we wsi Stare Faszczyce, gm. Błonie

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 17 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-19 14:47:16
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-19 14:51:01
Modyfikował(a): Malwina Kamińska
Data: 2020-05-25 13:06:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 19.05.2020 r. (WPP.6733.2.13.2020.MK) LCP budowa sieci elektroenergetycznej we wsi Cholewy, Nowy Łuszczewek, gm. Błonie

Błonie, dn. 19.05.2020 r


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.13.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, stacjami transformatorowymi SN/nN oraz złączami kablowymi
na terenie działki ewid. nr 89/3, części działki ewid. nr 5 położonych we wsi Nowy Łuszczewek, działki ewid. nr 61, 82/1, 96/5, 54, część działek ewid. nr  123, 56/4, 56/13, 181/12, 181/1, 56/1, 71/11, 71/15 położonych we wsi Cholewy, gm. Błonie, oraz działki ewid. nr 104 i 105 we wsi Pawłowice, gm. Teresin.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-19 11:43:38
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-19 11:55:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia w spr. zmiany decyzji - dot. rozbudowy Centrum Logistycznego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, Pass

Błonie, dn. 14.05.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy SEMO Sp. z o. o.  z siedz. w m. Mszczonów przy ul. Ługowa 30 reprezentowanej przez Pana Guillaume Chavrier, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Błonia nr 96.2013 z 25.10.2013r. dla przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie Centrum Logistycznego poprzez budowę hali produkcyjno-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, na działce o nr ewid. 4/13 we wsi Pass, gmina Błonie, wydanej dla SEMO Sp z o.o. z siedzibą przy ul. Ługowej 30, 96-320 Mszczonów.
Złożony wniosek  z dn. 05.05.2020r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-15 11:16:04
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-05-15 11:18:27

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną - Błonie Wieś

Błonie, dn. 11.05.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 2283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Panią Kaję Sawicką przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie prz ul. Złotej 120, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.278.2020.AGO.3 z dnia 11 marca 2020 r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 01 kwietnia 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.185.2020.KP wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 14  dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-11 16:37:03
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-05-11 16:39:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistzra Błonia WPP.6730.2.17-SKO.2019/20.MK - dot. przekazania dokumentów do SKO - budowa przedwszkola, Żukówka

 Błonie, dnia 11.05.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.17-SKO.2019/20.MK

OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 131 oraz art. 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256 z późn. zm.)

w związku z odwołaniem od decyzji Burmistrza Błonia Nr 13/G/2020 z dnia 22 kwietnia 2020r., w sprawie wydania warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na:

Budowie przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym, na terenie działki ewid. nr 108/5, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie, wydanej na rzecz: Pana Tomasza Reperowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Hyż,

zawiadamiam, iż akta sprawy przekazane zostały do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.05.2020r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-11 14:38:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-05-13 15:56:23
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2020-05-13 15:56:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 04.05.2020 (WPP.6733.2.11.2020.MK) dot. lokalizacji celu publicznego, budowa gazociągu, dz. 175/3, 175/1 Stare Faszczyce oraz dz. nr ew. 51/1 Nowe Faszczyce

Błonie, dn. 04.05.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.11.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o. ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

  Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 PE na terenie działki ewid. nr 175/3, części działki ewid. nr 175/1 położonych we wsi Stare Faszczyce oraz części działki ewid. nr 51/1 położonej we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 04.05.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-04 17:25:19
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-05-04 17:29:52
Modyfikował(a): Malwina Kamińska
Data: 2020-05-06 10:49:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 30.04.2020 (WPP.6730.1.3.2020.MK) zakończenie post. w sprawie decyzji WZ dla bud. budynku mieszkalnego dz. nr 232/6, obr. 0030, Błonie

 Błonie, dnia 30.04.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.1.3.2020.MK


OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na terenie działki ewid. nr 232/6, obręb 0030 oraz na terenie działki ewid. nr 53/6, obr. 0031, położonych w Błoniu, na wniosek Pani Łucji Staszkiewicz- Szwarockiej.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy
w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 1 czerwca 2020 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 


Otrzymują:
      
    1. Pani Łucja Staszkiewicz- Szwarocka,
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-30 13:59:45
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-04-30 14:04:40

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 24.04.2020r. (WPP.6730.2.54.2019/20.MK) dot. zakończenia postępowania w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie garażu oraz kotłowni w bud. mieszkalnym, dz. 281/7, Żukówka

 Błonie, dnia 24.04.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.54.2019/20.MK


OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie garażu oraz kotłowni w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, na terenie działki ewid. nr 281/7, położonej we wsi Żukówka, gmina Błonie, na wniosek Pani Magdaleny Skrodzkiej.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 29 maja 2020 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 


Otrzymują:
      
    1. Pani Magdalena Skrodzka,
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 24.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-24 12:58:18
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-04-24 13:19:52

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia nr WPP.6730.2.17.2019/20.AC - wydanie decyzji o warunkach zabudowy, budowa przedszkola, Żukówka

Błonie, dnia 22.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.17.2019/20.AC

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Na podstawie art. 10, 49 i 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 256) - zwany dalej k.p.a.,

zawiadamiam

o wydaniu Decyzji Nr 13/G/2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na:

budowie przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym, na terenie działki ewid. nr 108/5, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie, na rzecz Pana Tomasza Reperowskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Macieja Hyż.


Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Zgodnie z art. 49b § 1 k.p.a. o decyzji lub postanowieniu, które podlega zaskarżeniu, na wniosek strony, organ, który wydał decyzję lub postanowienie, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji lub postanowienia w sposób i formie określonych we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Jeżeli wspomniana decyzja lub postanowienie, nie mogą być udostępnione stronie
w sposób lub formie określonych we wniosku, organ powiadamia o tym stronę i wskazuje, w jaki sposób lub jakiej formie odpis decyzji lub postanowienia może być niezwłocznie udostępniony (art. 49b § 2 k.p.a.).

Zgodnie z art. 129 § 1 i § 2 k.p.a. od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, 01-161 Warszawa, ul. Obozowa 57. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem tutejszego organu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 1 i 2 k.p.a.), co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzje ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 22.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-22 15:51:57
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-04-22 15:57:14

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 16.04.2020r. (WPP.6733.2.9.2020.AC) dot. budowy sieci wodoc. dz. nr ew. 92/6, Dębówka

Błonie, dnia 16.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.9.2020.AC


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: Pani Moniki Krzyckiej i Pana Łukasza Krzyckiego, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Magdalenę Najmrocką, wydano Decyzję Nr 12/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :


Budowie sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 92/6 położonej we wsi Dębówka, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-16 15:20:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-04-17 16:24:58

Rejestr zmian

Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony

Błonie, dnia 10.04.2020 r.

Burmistrz Błonia działając na podstawie art. 35 ust. 1  i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2020 r. poz.65 t.j.) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 10.04.2020 r. zostanie wywieszony na okres 21 dni oraz zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu  Miejskiego w Błoniu wykaz nieruchomości stanowiących  własność Gminy Błonie, przeznaczonych do wydzierżawienia na czas nieoznaczony,  zawierający informację o nieruchomości położonej w Błoniu przy ul. Bema  obręb 0007-07, część działki  ewidencyjny nr 142/5 o pow.122 m² ,
Informacja o jego wywieszeniu podlega zamieszczeniu w prasie lokalnej.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. InformacjaPlik PDF 492.10 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-10 13:37:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-04-14 13:38:41

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza dot. inwestycji polegającej na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Gmina Błonie, dz. nr ewid. 31/2 oraz 32 obręb Wawrzyszew

Błonie, dn. 07.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 2283 ze zm.) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 t.j.) zawiadamia strony postępowania, że zostało zakończone postępowanie dowodowe na wniosek firmy EL-DRI Tomasz Dribko z siedz. w m. Komorów  reprezentowanej przez Pana Tomasz Dribko, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Gmina Błonie, dz. nr ewid. 31/2 oraz 32 obręb Wawrzyszew.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Jednocześnie informuję, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak: WOOŚ-I.4220.122.2020.AGO.3 z dnia 3 marca 2020r. wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowe Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Zarząd Zlewni w Łowiczu pismem z dnia 27 marca 2020 r. znak: WA.ZZŚ.5.435.1.121.2020.MS wydał opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie wypowiedział się w sprawie, niewydanie opinii w terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń.
Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów, zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym, strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 po uprzednim umówieniu telefonicznym.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-07 15:28:02
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-04-07 15:31:36

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.8.2020.AC: decyzja, budowa sieci wodociągowej, Nowe Faszczyce

Błonie, dnia 01.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.8.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Dariusza Franczuk, reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 11/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci wodociągowej na terenie części działek ewid. nr 52, 65/5 położonych we wsi Nowe Faszczyce, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 01.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-01 14:52:16
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-04-01 14:53:53

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.7.2020.AC: decyzja, budowa sieci kanalizacji deszczowej, Pass

Błonie, dnia 01.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: Gminy Błonie z siedzibą przy ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyraka, wydano Decyzję Nr 10/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci kanalizacji deszczowej DN300, zbiornika retencyjnego, studni rewizyjnych, przykanalików i wypustów ulicznych na terenie działki ewid. nr 18 oraz części działki ewid. nr 14/1, położonych we wsi Pass, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 01.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-01 14:50:09
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-04-01 14:52:00

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.6.2020.AC: decyzja, budowia sieci wodociągowej Pass

Błonie, dnia 01.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., z siedzibą przy
Al. Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyraka, wydano Decyzję Nr 9/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci wodociągowej DN 110 wraz z przyłączami na terenie części działki ewid. nr 18 położonej we wsi Pass, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-01 14:39:46
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-04-01 14:49:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.5.2020.AC: decyzja - budowa gazociągu, Pass

Błonie, dnia 01.04.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r.,
poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 117 lok. 315, 00-140 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Cezarego Pyraka, wydano Decyzję Nr 8/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa gazociągu DN90 na terenie części działki ewid. nr 18 położonej we wsi Pass, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 01.04.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-04-01 14:39:14
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-04-01 14:39:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 30.03.2020 (WPP.6730.2.2019/20.MK) dot. wydania decyzji o warunkach zabudowy polegającej na budowie przedszkola z zapleczem gastronomicznym, dz. nr 108/5, Żukówka, gm. Błonie

 Błonie, dnia 30.03.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.17.2019/20.MK


OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) - zwany dalej k.p.a., zawiadamiam o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym, na terenie działki ewid. nr 108/5, położonej we wsi Żukówka, gmina Błonie, na wniosek Pana Tomasza Reperowskiego, reprezentowanego przez Pana Macieja Hyż.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Na tej podstawie informuję, że zostały zebrane niezbędne dowody i materiały do wydania decyzji administracyjnej w przedmiotowym postępowaniu.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Po tym terminie sprawa zostanie rozstrzygnięta w oparciu o posiadany materiał dowodowy.

Jednocześnie na podstawie art. 36 k.p.a., informuję, iż nie jest możliwe załatwienie w.w. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzgadniania projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin wydania decyzji na 22 kwietnia 2020 r.

Pouczenie:
Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność) ;
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).
Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.
Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 30.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-30 15:23:46
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-03-30 15:32:58
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-04-09 13:19:04

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.03.2020 (WPP.6733.1.3.2020) LCP budowa gazociągu na terenie dz. nr 5/6, 4/8, 4/15, obr. 0031, gm. Błonie

Błonie, dnia 27.03.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.3.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek PSG Sp. z o.o. ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Weronikę Kurdziałek, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu ś. c. Ø63PE na terenie działek ewid. nr 5/6, 4/8, 4/15 obr 0031  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki
w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-27 11:18:50
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-03-27 11:23:09

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.03.2020 (WPP.6733.2.10.2020.MK) dot. budowy gazociągu ś. c na terenie działek ewid. nr 11/1 i 11/6, obr. Rokitno

Błonie, dn. 27.03.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.10.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 293) zawiadamiam, iż na wniosek: PSG Sp. z o.o.ul. Równoległa 4a, 02-235 Warszawa, reprezentowanej przez Panią Weronikę Kurdziałek wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu ś. c. Ø40PE, na terenie działek ewid. nr 11/1 i 11/6

obręb Rokitno, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-27 10:03:53
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-03-27 10:19:59

Rejestr zmian

Zawiadomienie dot. przedłużenia terminu oceny oddziaływania na środowisko - budowa elektrowni fotowoltaicznych - Wawrzyszew

Błonie, dn. 24.03.2020 r.

WRGNiOŚ.6220.01.2020


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 256) Burmistrz Błonia zawiadamia Strony, że postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  inwestycji polegającej na polegającej na budowie do 5 elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda lub 1 elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – Gmina Błonie, dz. nr ewid. 31/2 oraz 32 obręb Wawrzyszew, zostanie wydane do 30 kwietnia 2020r.
Przyczyną wyznaczenia nowego terminu jest konieczność uzyskania opinii odpowiedniego organu właściwego w ocenach wodnoprawnych.
Jednocześnie, mając na uwadze  art. 36 § 1 k.p.a. informuję, że stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za moim pośrednictwem do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.


Otrzymują :
zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) strony powiadomiono  poprzez podanie do publicznej wiadomości.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-25 15:55:03
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-25 15:56:20

Rejestr zmian

Zawiadomienie dot. przedłużenia terminu oceny oddziaływania na środowisko - budowa zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego, Błonie-Wieś

Błonie, dn. 24.03.2020 r.

WRGNiOŚ.6220.02.2020


Z A W I A D O M I E N I E

Na podstawie art. 36 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020r. poz. 256) Burmistrz Błonia zawiadamia Strony, że postanowienie w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla  inwestycji polegającej na polegającej  na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie, zostanie wydane do 30 kwietnia 2020r.
Przyczyną wyznaczenia nowego terminu jest konieczność uzyskania opinii odpowiedniego organu właściwego w ocenach wodnoprawnych.
Jednocześnie, mając na uwadze  art. 36 § 1 k.p.a. informuję, że stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia za moim pośrednictwem do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie.

Otrzymują :
zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020, poz. 283) strony powiadomiono  poprzez podanie do publicznej wiadomości.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-25 15:53:15
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-25 15:54:55

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia: wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budynek magazynowy Pass

Błonie, dn. 20.03.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 283) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2020 r. poz. 256  t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Logicor President Polska Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Skaryszewska 7 reprezentowany przez Pana Tomasza Nowakowskiego przedstawiciela spółki Logicor President Polska Sp z o.o., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla:

inwestycji polegającej na budowie budynku magazynowego nr 2 Błonie – Pass z częściami socjalno biurowymi firmy Logicor (President Polska) Sp z o.o. na działkach o nr ewid. 4/18, 4/23 obręb Pass oraz na fragmentach działek nr ewid. 4/6, 4/58, 24/1 obręb Pass, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 05.03..2020r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-25 15:42:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-25 15:49:29

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 16.03.2020 (WPP.6733.2.3.2020) lokalizacja celu publicznego polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej, Bramki

Błonie, dnia 16.03.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2020.AC


OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., z siedzibą przy ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika- Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję Nr 5/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na terenie działki ewid. nr 120/4 oraz części działek ewid. nr 65, 91, 119 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 16.03.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-16 17:48:14
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-03-16 17:52:06

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.1.2020.AC, decyzja o ustaleniu lokalizacji: budowa sieci energetycznej- Błonie

Błonie, dnia 13.03.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.1.1.2020.AC


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję
Nr 3/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowie sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN oraz stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewid. nr 6 oraz części działek ewid. nr 3, 5 obr. 0029, działek ewid. nr 55/1, 98, 164, 133, 122/2, 205/6, 110/12 oraz części działek ewid. nr 83/7, 83/1, 122/1, 173, 205/10 obr. 0030, działek ewid. 15/46, 13, 14 oraz części działek ewid. nr 18, 25 obr. 0032 położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.03.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-13 15:58:31
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-13 15:59:48

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.2.1.2020.AC, decyzja o ustaleniu lokalizacji: budowa sieci energetycznej, Bramki, Nowa Wieś

Błonie, dnia 11.03.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA

ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.1.2020.AC


OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 256/ oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293/, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję
Nr 4/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowych SN/nN na terenie części działek ewid. nr 128/5, 130, 91, 61, 62 położonych we wsi Bramki oraz na terenie części działek ewid. nr 26, 19 położonych we wsi Nowa Wieś, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-11 16:01:51
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-11 16:06:19

Rejestr zmian

Obwieszczenie WPP.6733.1.2.2020.AC, decyzja o ustaleniu lokalizacji: gazociąg Błonie

Błonie, dnia 11.03.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.1.2.2020.AC

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020  poz. 256) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Jakuba Sajdłowskiego, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 2/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63PE, na terenie części działki ewid. nr 19 obr. 0017, położonej w Błoniu.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 11.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-11 15:58:04
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2020-03-11 16:00:08

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach obręb 0007 Błonie Wieś

     Błonie, dn. 20.02.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 74 ust. 3 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 poz. 2081) oraz art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z  2018 r. poz. 2096 t.j.) zawiadamia, iż na wniosek firmy Panattoni Europe Sp z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Plac Europejski 1 reprezentowany przez Panią Kaję Sawicką przedstawiciela spółki Project Management Sp. z o.o. z siedz w Warszawie prz ul. Złotej 120, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla

inwestycji polegającej na budowie zespołu produkcyjno-magazynowo-usługowego z zapleczem socjalno biurowym oraz infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na działkach o nr ewid. 1, 2, 3, 4, 5/1, 5/2, 5/3, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10, 50, 51, 52/1, 53, 54/1, 54/2, 55, 56, 57, 58, 60 obręb 0007 Błonie Wieś, gmina Błonie.

Złożony wniosek  z dn. 11.02.2020r. przekazany został do  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ożarowie Mazowieckim, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  z prośbą o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Z wnioskiem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, w dniach: poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-05 11:02:31
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-03-05 11:04:47

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.03.2020r (WPP.6730.2.17.2019/20.MK) w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie przedszkola, Żukówka

Błonie, dnia 03.03.2020 r.


Burmistrz Błonia                                                                                                             
Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6730.2.17.2019/20.MK

OBWIESZCZENIE -
zawiadomienie o przedłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy


Na podstawie art. 36 oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) - dalej k.p.a., w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Pana Tomasza Reperowskiego, zam. ul. Ciepła 21, 05-800 Pruszków, reprezentowanego przez Pana Macieja Hyż, w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji: budowa przedszkola wraz z zapleczem gastronomicznym na terenie działki ewid. nr 108/5, położonej we wsi Żukówka, gm. Błonie.

informuję,

iż nie jest możliwe załatwienie ww. sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a., ze względu na skomplikowany charakter sprawy, konieczność uzyskania uzgodnień do projektu decyzji oraz zajęcia stanowiska przez inny organ.
W związku z powyższym, zgodnie z art. 36 k.p.a., wskazuję przewidywany termin zakończenia postępowania do dnia 10 kwietnia 2020 r.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 49 k.p.a., niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu: http://www.bip.blonie.pl/ oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Błoniu.

Pouczenie:

Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
    1) nie rozpatrzono sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z 36 § 1 k.p.a. (bezczynność);
    2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość).

Ponaglenie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie.

Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.

 

Otrzymują:
    1. Maciej Hyż (pełnomocnik Pana Tomasza Reperowskiego)
    2. strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 03.03.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-03-03 13:28:34
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-03-03 13:34:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.02.2020 r. (WPP.6733.2.9.2020.MK) ldot. lokalizacji celu publicznego budowa wodociągu na terenie części działki ewid. nr 29/6 we wsi Dębówka

Błonie, dn. 27.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.9.2020.MK

 

O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Pani Moniki Krzyckiej i Pana Łukasza Krzyckiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:


Budowa sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 92/6 we wsi Dębówka, gm. Błonie.

 

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 27.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-27 10:35:30
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-27 10:40:17

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 20.02.2020r. (WPP.6733.2.2.2020) Lokalizacja celu publicznego w spr. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej dz. nr ew. 78, 109/1 i 98, Błonie Wieś

Błonie, dn. 20.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej  SN/nN, na terenie części działek ewid. nr 78, 109/1 i 98 w miejscowości Błonie Wieś, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 1000-1800, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 20.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-20 13:02:24
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-20 13:06:50

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie części działek ewid. nr 40/3 i 12/3 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie

Błonie, dnia 19.02.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie


WPP.6733.2.18.2019/20.AC
 

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję Nr 3/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie części działek ewid. nr 40/3 i 12/3 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.02.2020 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-19 15:46:55
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-02-19 15:48:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie działki ewid. nr 12/2 oraz części działek ewid. nr 12/3, 65, 39/3, 10/1, 37 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie

Błonie, dnia 19.02.2020 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

 

WPP.6733.2.17.2019/20.AC


OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 ze zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm./, zawiadamia, iż na wniosek: PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Mateusza Szoka, wydano Decyzję Nr 2/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na :

Budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi SN i nN, oraz stacji transformatorowej SN/nN, na terenie działki ewid. nr 12/2 oraz części działek ewid. nr 12/3, 65, 39/3, 10/1, 37 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.02.2020 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-19 15:44:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-02-19 15:46:28

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wydaniu Decyzji Nr 1/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na: Budowie sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. 18/3 obr. 0017, położonej w Błoniu

Błonie, dnia 19.02.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

 

WPP.6733.1.14.2019/20.AC
 

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm./ oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm./, zawiadamia, iż na wniosek: Pana Pawła Jeziorskiego reprezentowanego przez pełnomocnika – Panią Annę Chudzicką, wydano Decyzję Nr 1/M/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie sieci wodociągowej, na terenie części działki ewid. 18/3 obr. 0017, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 19.02.2020 r.


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-19 15:40:32
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-02-19 15:43:38

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonnia z dnia 14.02.2020r. (WPP.6733.1.1.2020.MK) budowa sieci elektroenergetycznej, obr. 0029, 0030, 0032 w Błoniu

Błonie, dnia 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.1.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa sieci elektroenergetycznaj kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi  SN i nN oraz stacji transformatorowych SN/nN na terenie działek ewid. nr 3, 5 obr. 0029, działek ewid. nr 55/1, 83/7, 83/1, 98, 122/1, 164, 133, 173, 122/2, 205/10 obr. 0030,  oraz działki ewid. nr 18, 15/46, 13, 14, 25 obr 0032  położonych w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 15:48:21
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 15:52:49

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.02.2020r. (WPP.6733.2.7.2020.MK) LCP budowa kanalizacji deszzowej dz. nr 18, 14-1 Pass

Błonie, dn. 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.7.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: Gminy Błonie, z siedzibą przy ul. Rynek 6, 05-870 Błonie, reprezentowanej przez Pana Cezarego Pyraka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa kanalizacji deszczowej DN300, zbiornika retencyjnego, studni rewizyjnych, przykanalików i wpustów ulicznych na terenie działki ewid. nr 18 oraz części działki ewid. nr 14/1 położonych we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 15:01:38
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 15:10:13

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.02.2020r. (WPP.6733.2.5.2020.MK) budowa gazociągu, część dzialki nr 18, Pass, gm. Błonie

Błonie, dn. 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.5.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 117 lok 315, 00-140 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Cezarego Pyraka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu DN90 na terenie części działki ewid. nr 18 położonej
we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 14:11:10
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 14:15:57

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 14.02.2020 (WPP.6733.2.6.2020.MK) lokalizacja celu publicznego dot. bud. wodociągu wraz z przyłączami dz. nr ew. 18, Pass, gm. Błonie


Błonie, dn. 14.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.6.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: UNIWERSBUD PASS Sp. z o.o., z siedzibą przy Al. Solidarności 117 lok 315, 00-140 Warszawa, reprezentowanej przez Pana Cezarego Pyraka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa wodociągu DN110 wraz z przyłączami, na terenie części działki ewid. nr 18 położonej we wsi Pass, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 14.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-14 12:51:09
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-14 13:04:11

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 13.02.2020r. (WPP.6733.2.4.2020.MK) o wszczęciu post. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dot. budowy sieci elektroenergetycznej, Bramki, gm. Błonie

Błonie, dn. 13.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.4.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA  S. A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika- przez Pana Mateusza Szoka, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN na terenie części działek ewid. nr 89 i 88/2 oraz na terenie działek ewid. nr 91, 86/6, 79/2 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 13.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-13 12:21:09
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-13 12:27:10

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 06.02.2020 (WPP.6733.1.2.2020.MK) budowa gazociągu dz. nr 19, obr 0017, Błonie

Błonie, dnia 06.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.1.2.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek PSG Sp. z o.o., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez Pana Jakuba Sajdłowskiego wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

Budowa gazociągu Ø63PE  na terenie części działki ewid.  nr 19
obr. 0017  położonej w Błoniu.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą  zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 06.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-06 15:51:27
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-06 15:54:12

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 05.02.2020 (WPP.6733.2.16.2019/20.MK) o wydaniu decyzji o lokalizacji celu publicznego, budowa gazociągu, dz. nr 61/11 i 61/8, Dębówka

Błonie, dnia 05.002.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.16.2019/20.MK

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Pana Mirosława Sadowskiego, wydano Decyzję Nr 1/G/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

Budowie gazociągu średniego ciśnienia DN40 PE, na terenie działEK ewid. nr 61/11 i 61/8 położonych we wsi Dębówka, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2020 r.

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-05 15:43:52
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-05 15:49:44

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 05.02.2020 (WPP.6733.2.3.2020.MK) budowa sieci elektroenergetycznej kablowej, dz. nr ew. 65, 91, 19 i 120/4, Bramki


Błonie, dn. 05.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.3.2020.MK


O B W I E S Z C Z E N I E


Na podstawie art. 61 § 1 i § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) zawiadamiam, iż na wniosek: PGE DYSTRYBUCJA  S. A. z siedzibą przy ul. Garbarskiej 21A, 20-340 Lublin, reprezentowanej przez pełnomocnika- przez Pana Mateusza Szoka,, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  pt:

budowa sieci elektroenergetycznej kablowej SN 15kV na terenie części działek ewid. nr 65, 91, 119 i 120/4 położonych we wsi Bramki, gm. Błonie.


W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony postępowania mogą strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wypowiedzieć się co do złożonego wniosku w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu,
ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 


Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia 05.02.2020 r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-05 14:05:07
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-05 14:14:26

Rejestr zmian

Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 04.02.2020 (WPP.6733.2.16.2019/20.AC) umorzenie postępowania w sprawie budowy gazociągu, dz. nr 61/11, 61/8, we wsi Dębówka, gm. Błoniw

Błonie, dn. 04.02.2020 r.


BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

WPP.6733.2.2.2019/20.AC


O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,poz. 1945 z późn. zm.), zawiadamia, iż na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, reprezentowanej przez pełnomocnika  Pana Mateusza Sygacz, pracownika firmy „GAZ” Sp. z o.o., wydano Decyzję Nr 1/U-G/2020 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenia polegającego na:

Budowa gazociągu średniego ciśnienia Ø 63 na terenie części działek ewid. nr 31/1, 95/6, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 96 położonych we wsi Witki, oraz części działek ewid. nr 9, 10/12, 10/14, 10/17, 10/18 położonych we wsi Radzików IHAR, gm. Błonie.


Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10:00-18:00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-16:00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).


 


Wywieszono na tablicy  ogłoszeń  dnia 04.02.2020 r.
Zdjęto   ................


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-02-04 15:59:00
Udostępnił: Malwina Kamińska
Data: 2020-02-05 16:04:50

Rejestr zmian


ARCHIWUM >>>

Lp. Tytuł treści Udostępnił Data dodania do archiwum
1.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 29.01.2020 (WPP.6733.1.14.2019/20.AC) zawiadomienie o podjęciu postępowania w/s. budowy sieci wodociągowej dz. nr 31/113 we wsi Pass, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:26:41
2.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.01.2020 (WPP.6733.2.1.2020.MK) W sprawie budowy sieci elektroenergetycznej w miejscowości Bramki oraz Nowa Wieś, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:26:34
3.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 27.01.2020 (WPP.6730.2.11.2019/20.MK) W sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielorodzinnego na dz. nr 31/113, w miejscowości Pass, gm. Blonie
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:26:27
4.
Zawiadomienie o wydaniu przez Burmistrza Błonia Decyzji nr 02.2020 z 14.01.2020 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. polegającego na zwiększeniu mocy przerobowej funkcjonującego zakładu przetwórstwa mięsnego na dz. nr ewid. 37/1 ob. Kopytów ze 120 ton/tydzień do 345 ton/tydzień obręb Pass
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:26:18
5.
Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 15.01.2020 (WPP.6733.2.18.2019/20.MK) budowa sieci elektroenergetycznej kablowej wraz ze stanowiskami słupowymi dz. nr 40/3 i 12/3, Bramki
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:26:07
6.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 10.01.2020 (WPP.6733.2.17.2019/20.MK) budowa sieci elektroenergetycznej Bramki
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:25:59
7.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.01.2020r. (WPP.6733.1.14.2019/20.AC) dot. zawieszenia post. w/s budowy sieci wodociągowej na terenie części działki ewid. nr 18/3, obr. 0017 w Bloniu
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:25:49
8.
Obwieszczenie Burmistrza Blonia z dnia 03.01.2020 (WPP.6730.2.11.2019/20.MK) w sprawie budowy budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym dz. nr 31/113, Pass, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:25:40
9.
Obwieszczenie Burmistrza Błonia z dnia 03.01.2020 (WPP.6730.3.7.2019/20.MK) dot. zmiany decyzji o warunkach zabudowy na terenie działki ewid. nr 23, 24, 25, 26, 30/1, 31, 57, 59, 62 obr 0025, gm. Błonie
Agnieszka Gałkowska 2020-04-14 09:25:31
Oglądano 529 razy


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl