Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
28-09-2020, Poniedziałek, 22:29


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. budowy hali produkcyjno-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś

Błonie, dn. 14.05.2020r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 9 i art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2020 poz. 256t.j.) oraz art. 63 ust. 5 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 poz. 283 t.j.) zawiadamia, że Organ w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowie hali produkcyjno-magazynowo-usługowej nr 17 z częściami socjalno-biurowymi, wraz z budynkami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w m. Błonie Wieś  dz. nr ewid. 72/1, 71/1, 70/1, 69/1, 68/1, 67/5, oraz części działek nr ewid. 67/3, 66/1, 65/1, 64/1, 63/1, 62/1, 61/3 61/1, 22, 21, 20, 19, 18, 32/5, 17/2, 17/1 obręb Błonie Wieś, po przekazaniu przez Inwestora  raportu oddziaływania na środowisko w sprawie ww. wniosku, wydał następujące postanowienie:

1. Postanowienie Burmistrza Błonia z dn. 14 maja 2020r. o podjęciu przedmiotowego postępowania;
2. Jednocześnie informuję o przekazaniu raportu oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia do uzgodnień odpowiedniemu Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska, Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie oraz Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu.


Zgodnie z art. 9 oraz art. 10 k.p.a. strony mają prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia po uprzednim umówieniu telefonicznym.
Termin złożenia zażalenia na postanowienie, rozpoczyna się po 14 dniach od daty publicznego obwieszczenia.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2020-05-20 15:01:23
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2020-05-20 15:05:49

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl