Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
23-01-2022, Niedziela, 11:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Treść ARCHIWALNA !

I. Stanowisko pracy:    Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

II. Wymagania niezbędne od kandydatów:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie wyższe magisterskie o specjalności: prawo, administracja lub wyższe magisterskie i podyplomowe w zakresie administracji,
 5. posiada łącznie co najmniej trzyletni staż pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach lub samorządowych jednostkach organizacyjnych, w służbie cywilnej, w urzędach państwowych lub służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
 6. znajomość i obsługa programów Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO
 7. nieposzlakowana opinia,

III. Wymagania dodatkowe od kandydatów:

 1. znajomość przepisów w zakresie akt stanu cywilnego, kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, kodeksu cywilnego,
 2. znajomość procedur administracyjnych, w tym Kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. samodzielność pracy na zajmowanym stanowisku,
 4. bardzo dobra praktyczna znajomość obsługi komputera w zakresie edytora tekstu.

            Predyspozycje personalne:
- odpowiedzialność, dyspozycyjność, kreatywność, umiejętność zarządzania zespołem pracowniczym, komunikatywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresu,  wysoka kultura osobista.
 
               
IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
   
1) dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, cywilnego tym:
a/ sporządzanie aktów urodzeń w Systemach Rejestrów Państwowych,
b/ prowadzenie wszelkich spraw związanych z rejestracją aktu urodzenia,
c/ sporządzanie wzmianek w aktach urodzeń, małżeństw i zgonów na podstawie
    orzeczeń sądowych oraz decyzji administracyjnych,
2) przyjmowanie oświadczeń:
a/ o wstąpieniu w związek małżeński,
b/ o uznaniu ojcostwa,
c/ o zmianie imienia ( imion) dziecku,
d/ o nadaniu dziecku nazwiska męża matki,
3) aktualizowanie rejestru PESEL o zdarzenia z zakresu rejestracji stanu cywilnego.
  
V. Warunki pracy na stanowisku Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Błoniu:
- praca w warunkach biurowych oraz związana z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych,
- podczas przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński praca może być wykonywana w siedzibie USC w Błoniu oraz poza siedzibą USC,
- częste kontakty z interesantami, sytuacje stresowe podczas wystąpień publicznych
- zmienne tempo pracy, praca w pełnym wymiarze czasu pracy.              

        Wskaźnik zatrudnienia:
W miesiącu październiku 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosił mniej niż 6%.

  VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Błoniu lub w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego w Błoniu,
3) życiorys / CV /
4) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
5) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe, w tym świadectwa pracy,
6) kserokopia dowodu osobistego,
7) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
8) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
9) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych.
Przed zawarciem umowy o pracę wybrany kandydat składa informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

VII. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego" do dnia 21 listopada 2016 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).


                                                                                             BURMISTRZ BŁONIA
/-/ Zenon Reszka

Błonie, 08 listopada  2016 r.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Kwestionariusz osobowyPlik PDF 51.45 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2016-11-08 15:20:47
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2016-11-08 15:28:09

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl