Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
25-09-2020, Piątek, 06:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie o przystąpieniu do MPZP: m.in. Lesznowska-Modlińska, Rokitno-Majątek
Treść ARCHIWALNA !

 Błonie, dnia 13 stycznia 2012 r.

 BURMISTRZ BŁONIA
Rynek 6, 05-870 Błonie 

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów:

  • części m. Błonie dla obszaru którego granice wyznacza os ul. Lesznowskiej, oś ulicy Modlińskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej;
  • części m. Błonie dla obszaru którego granice wyznacza oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców;
  • części obszaru wsi Błonie Wieś gm. Błonie;
  • części obszaru obrębu Rokitno - Majątek gm. Błonie dz. nr ew. 3/16;
  • części obszaru obrębu Rokitno - Majątek gm. Błonie dz. nr ew. 1.

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu Uchwał:
- Nr XVI/110/11 z dnia19 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Błonie dla obszaru którego granice wyznacza os ul. Lesznowskiej, oś ulicy Modlińskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej;
- Nr XVI/109/11 z dnia19 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części m. Błonie dla obszaru którego granice wyznacza oś ul. Staszica, północna granica administracyjna miasta Błonie, oś ul. Lesznowskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Powstańców;
- Nr XVI/108/11 z dnia19 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Błonie Wieś gm. Błonie;
- Nr XVI/107/11 z dnia19 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru obrębu Rokitno - Majątek gm. Błonie dz. nr ew. 3/16;
- Nr XVI/106/11 z dnia19 grudnia 2011 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru obrębu Rokitno - Majątek gm. Błonie dz. nr ew. 1.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, 05-870 Błonie ul. Rynek 6 w terminie do dnia 17.02.2012r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ww. planów, obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.
W/w Uchwały zostały opublikowane na stronie www.blonie.pl
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 17.02.2012r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail: ratusz@um.blonie.pl wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2012-01-13 09:07:09
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2012-01-13 09:13:02

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl