Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
26-09-2020, Sobota, 16:11


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Bieniewice
Treść ARCHIWALNA !

 BURMISTRZ BŁONIA
Rynek 6, 05-870 Błonie

Błonie, dnia 18.07.2012 r.


OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bieniewice – część południowo - wschodnia wsi Bieniewice gm. Błonie oraz o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bieniewice dla obszaru po północnej stronie ul. Błońskiej wsi Bieniewice gm. Błonie

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu Uchwały Nr XXII/170/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bieniewice – część południowo - wschodnia wsi Bieniewice gm. Błonie, oraz o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu Uchwały Nr XXII/169/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bieniewice dla obszaru po północnej stronie ul. Błońskiej wsi Bieniewice gm. Błonie.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych. Wnioski do planu należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, 05-870 Błonie, Rynek 6, w terminie do dnia 20.08.2012 r.  Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt 1 i 2, w związku z art. 46 pkt 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji w/w planu, obejmujących w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja spraw wyłożona jest do wglądu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

Uchwała Nr XXII/170/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bieniewice – część południowo - wschodnia wsi Bieniewice gm. Błonie, oraz Uchwała Nr XXII/169/12 z dnia 18 czerwca 2012 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Bieniewice dla obszaru po północnej stronie ul. Błońskiej wsi Bieniewice gm. Błonie zostały opublikowane na stronie www.blonie.pl.

Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani w terminie do dnia 20.08.2012 r. mogą wnosić wnioski. Wnioski na piśmie należy składać w kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie, Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania podpisem elektronicznym) na adres e-mail ratusz@um.blonie.pl.
Wniosek powinien zawierać imię, nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy. Zgodnie z art. 41 ustawy wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.

 

 


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2012-07-19 13:40:41
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2012-07-19 13:43:07
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2012-07-19 13:44:36

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl