Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
22-10-2020, Czwartek, 19:50


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza - raport oddziaływania na środowisko dot. rozbudowy Centrum Ligostycznego dz. nr ewid. 4/13 obr. Pass
Treść ARCHIWALNA !

Błonie, dn. 22.04.2013r.

BURMISTRZ
BŁONIA

 


O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 9 i art. 10 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /tj. z 2000r. Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zm./ oraz art. 33 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227) zawiadamia, że Inwestor przekazał organowi raport oddziaływania na środowisko w sprawie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn:

rozbudowa Centrum Logistycznego poprzez budowę infrastruktury towarzyszącej, realizowanej na dz. nr ewid. 4/13 obr. Pass, Gmina Błonie hali produkcyjo-magazynowej z budynkami socjalno-biurowymi i technicznymi wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą oraz przebudową obiektów i infrastruktury istniejącej, na działce nr ewid. 4/13 obręb Pass w m. Pass, gm. Błonie.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dn. 9 października 2000r (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 ze zmianami) oraz art. 33 ww. ustawy, każdy ma prawo do zapoznania się z ww. dokumentami w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pokój nr 4, Wydział Rolnictwa Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 21 dni od daty doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2013-04-23 13:29:38
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2013-04-23 13:31:46

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl