Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
19-09-2020, Sobota, 17:17


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 14.08.2013r.
Treść ARCHIWALNA !

Obwieszczenie Burmistrza Błonia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 14.08.2013r.

BURMISTRZ BŁONIA
Rynek 6 , 05-870 Błonie

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie którego granice wyznaczają :
-od północy północna granica działek nr ew. 4 obr 0024 i 31 obr 0014
-od wschodu wschodnia granica działek nr ew. 31, 34, przejście przez działkę nr ew. 42 obr 0014 , dz.nr ew. 35 obr 0014
-od południa południowa granica dz. nr ew. 35 , dz. nr ew. 33 obr 0014 , przejście przez dz. nr ew. 32 obr 0014 i przez dz. nr ew.11 obr 0024 , południowa granica dz. nr ew. 10 obr 0024
- od zachodu zachodnia granica działki nr ew. 33 obr 0014 i działek nr ew. 10 i 4 obr 0024

Na podstawie art 17 pkt 9,11 ustawy z dnia 17 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2012r , poz. 647 z późn. zm.), art 39 ust.1 pkt 2 w związku z art .46 pkt .1 oraz art.54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r Nr 199 , poz. 1227 z późn. zm. ) oraz na podstawie :
- Uchwały Nr XIV/83/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 24 października 2011r zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu " Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko ,sporządzonej do ww planu.

Wyłożenie planu odbędzie się w dniach od 22 sierpnia 2013r do dnia 20 września 2013r ( z wyjątkiem sobót , niedziel i świąt)
Projekt planu wraz z prognozą będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7 ul. Nowakowskiego 10 , w godzinach w poniedziałki 10.00-18.00; we wtorki, środy ,czwartki, piątki : 8.00-16.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 16 września 2013r o godzinie 16.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu , pokój nr 14 , ul. Rynek 6.
Zgodnie z art 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego , może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na pismie do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,oznaczenia nieruchomości , której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2013r

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art.39ust.1 pkt 3 i 4 oraz art. 54 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 października 2013r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy . Zgodnie z art.41 ustawy z dnia 3 października 2008r uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.

Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać: w formie pisemnej do kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu lub pocztą na adres: 05-870 Błonie ul. Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym): ratusz@um.blonie.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia

Burmistrz Błonia
mgr Zenon Reszka


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2013-08-19 11:28:15
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2013-08-19 11:33:46

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl