Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
28-11-2022, Poniedziałek, 18:43


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko :
Treść ARCHIWALNA !

O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko :

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie w gm. Błonie, granice obszaru planu wyznacza : wschodnia linia rozgraniczająca ul. Poniatowskiego, północno-wschodnia linia rozgraniczająca ul. Nowakowskiego, teren PKP.


Na podstawie art. 17 pkt 9 , 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r poz. 647 z późn. zm.) art. 39 ust.1 pkt.2 , w związku z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz na podstawie:
- uchwały nr IV/23/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 03 lutego 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Błonie obejmującego obszar ograniczony: wschodnią linią rozgraniczającą ul. Poniatowskiego, płn.-wsch. linią rozgraniczającą ul. Nowakowskiego a terenem PKP, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Błonie” oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu.

Wyłożenie planu odbędzie się w dniach od 19 września 2014r do 20 października 2014r (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Projekt planu oraz prognoza będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7 ul. Nowakowskiego 10 w godzinach: w poniedziałki 10.00-18.00, we wtorki, środy, czwartki, piątki: 8.00-16.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29 września 2014r o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 14 ul. Rynek 6.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2014r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art.39 ust.1 pkt 3 i 4 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2014r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008r uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu lub pocztą na adres : 05-870 Błonie ul. Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym /ratusz@um.blonie.pl/
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2014-09-12 15:56:26
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2014-09-12 15:57:51

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl