Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
28-11-2022, Poniedziałek, 19:02


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:
Treść ARCHIWALNA !

Błonie,  6.11.2014

BURMISTRZ Błonia
Rynek 6 , 05-870Błonie

OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko:

- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Błonie Wieś w gm. Błonie , którego granice wyznaczają kolejno:
1) od wschodu,północy i zachodu: granice administracyjne wsi Błonie Wieś
2) od południa: oś drogi krajowej nr 92

Na podstawie art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r poz. 647 z późn. zm.) art. 39 ust.1 pkt.2,3 i 4, w związku z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r poz. 1235 z późn. zm.) oraz na podstawie:
- uchwały nr XVI/108/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Błonie Wieś w gm. Błonie obejmującego obszar j.w. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru wsi Błonie Wieś w gm. Błonie” oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko, sporządzonej do w/w planu.
Wyłożenie planu odbędzie się w dniach od 14 listopada 2014r do 22 grudnia 2014r (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt). Projekt planu oraz prognoza będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7 ul. Nowakowskiego 10 w godzinach: w poniedziałki 10.00-18.00, we wtorki,środy, czwartki, piątki : 8.00-16.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 17 listopada 2014r o godz. 17.00 w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 14 ul. Rynek 6.
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2015r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art.39 ust.1 pkt 3 i 4 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 stycznia 2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008r uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać: w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu lub pocztą na adres: 05-870 Błonie ul. Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym /ratusz@um.blonie.pl/
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2014-11-06 14:46:25
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2014-11-06 14:50:37

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl