Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
28-11-2022, Poniedziałek, 18:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko z dnia 20.02.2015
Treść ARCHIWALNA !

Błonie, 20.02.2015

BURMISTRZ Błonia

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko :
- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru którego granice wyznaczają : oś ulicy Lesznowskiej , oś ul. Modlińskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej


Na podstawie art. 17 pkt 9 , 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. Z 2012 r poz. 647 z późn. zm. ) art. 39 ust.1 pkt.2 , w związku z art. 46 pkt.1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Z 2008r Nr 199 , poz. 1227 z późn. zm. ) oraz na podstawie :
- uchwały nr XVI/110/11 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru którego granice wyznaczają : oś ul. Lesznowskiej, oś ul. Modlińskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „ Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Błonie dla obszaru którego granice wyznacza oś ul. Lesznowskiej , oś ul. Modlińskiej i północna linia rozgraniczająca ul. Sochaczewskiej” oraz o wyłożeniu prognozy oddziaływania na środowisko , sporządzonej do w/w planu.
Wyłożenie planu odbędzie się w dniach od 27 lutego 2015r do 27 marca 2015r ( z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt ) Projekt planu oraz prognoza będą wyłożone w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 7 ul. Nowakowskiego 10 w godzinach : w poniedziałki 10.00-18.00, we wtorki,środy, czwartki, piątki : 8.00-16.00

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 9 marca 2015r o godz. 16.30 w Urzędzie Miejskim w Błoniu pokój nr 14 ul. Rynek 6 .
Zgodnie z art. 18 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego , może wnieść uwagi .
Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu , oznaczenia nieruchomości , której uwaga dotyczy , w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2015r.

Uwagi i wnioski w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko - stosownie do przepisu art.39 ust.1 pkt 3 i 4 oraz art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko – należy wnosić w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2015r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko , imię i adres Wnioskodawcy. Zgodnie z art. 41 ustawy z 3 października 2008r uwagi lub wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Uwagi do planu oraz wnioski i uwagi w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko można składać : w formie pisemnej do Kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu lub pocztą na adres : 05-870 Błonie ul. Rynek 6 , ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego , za pomocą środków komunikacji elektronicznej - bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym /ratusz@um.blonie.pl/
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków złożonych do projektu planu jest Burmistrz Błonia.


BURMISTRZ BŁONIA
mgr Zenon Reszka
 


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2015-02-20 12:55:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2015-03-20 12:58:27
Modyfikował(a): Karolina Gąsińska
Data: 2015-03-20 13:10:59

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl