Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
22-09-2020, Wtorek, 15:00


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie Burmistrza Błonia dot. inwest. polegającej na modernizacji istniejącej fermy bydła zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 5/3 i 5/7 obręb IHAR Radzików
Treść ARCHIWALNA !

Błonie, dn. 13.11.2015r.

BURMISTRZ BŁONIA

O B W I E S Z C Z E N I E


Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 71 ust. 1 i ust. 2, art. 74 ust. 3 oraz art. 75 ust. 1 ustawy z dn. 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 61 i art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z  2013r. poz. 267 t.j./ zawiadamia, iż na wniosek Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie  reprezentowanego przez Pana Marka Wawra dla inwestycji polegającej na

modernizacji istniejącej fermy bydła zlokalizowanej na części działek o nr ewid. 5/3 i 5/7 obręb IHAR Radzików,
gm. Błonie,


zebrał wszelkie uzgodnienia w sprawie wniosku, na podstawie których wydał postanowienie o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Z związku z powyższym, zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U.Nr 2013 poz. 267 t.j. z późn. zm.) uprzejmie zawiadamiam, że strony postępowania mogą zapoznać się  się z ww. dokumentami i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia w dniach poniedziałek w godzinach 10:00 – 18:00 wtorek-piątek w godzinach 8:00 – 16:00 w terminie 14 dni od daty zamieszczenia niniejszego obwieszczenia.
 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2015-11-13 15:04:50
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2015-11-13 15:06:56

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl