Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
20-09-2020, Niedziela, 18:18


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś - Bieniewicka
Treść ARCHIWALNA !

  Błonie, dnia  15 stycznia 2016 r.

BURMISTRZ BŁONIA

WPP.6721.31.1.2015

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia  „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś – Bieniewicka”


  Na podstawie art.17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz U z 2015 r., poz. 199 z póżn.zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Błoniu uchwały nr XIV/136/15 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś – Bieniewicka”.
Obszar planu obejmuje położone we wsi Błonie Wieś, części działek ewidencyjnych: nr 130/2, 131/2, 132/2, 133/4, 134/2, 135/2, 136/2, 137/2, 139 i 141 oraz działki ewidencyjne nr  133/2 i 137/2.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski do planu należy składać na piśmie do Burmistrza Błonia, 05-870 Błonie Rynek 6  w terminie do dnia  29.02.2016 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres Wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt. 1 i 2 w związku z art. 46 pkt.1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235  z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam, że Gmina Błonie przystępuje do postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji  ww.  planu,  obejmującego w szczególności sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu  w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 7 i można zapoznać się z nią  w godzinach pracy Urzędu.
Uchwała nr XIV/136/15 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Błonie Wieś – Bieniewicka” została opublikowana na stronie bip.blonie.pl  /Rada Miejska/ Uchwały Rady/Rok 2015.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 3 i 4 i art. 40 ustawy, zainteresowani  w terminie do dnia  29.02.2016 r.  mogą wnosić wnioski.
Wnioski na piśmie należy składać  kancelarii Urzędu Miejskiego w Błoniu, pocztą na adres 05-870 Błonie, ul. Rynek 6, ustnie do protokołu w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Nowakowskiego 10, w pok. nr 7 lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail /ratusz@um.blonie.pl/.
Wniosek powinien zawierać imię nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Zgodnie z art. 41 ustawy  wnioski wniesione po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Stosownie do przepisów art. 39 ust. 1 pkt. 5 ustawy organem właściwym do rozpatrzenia złożonych wniosków jest Burmistrz Błonia.


ZAŁĄCZNIK: Rysunek obszaru planu- pdf


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Rysunek do planuPlik PDF 1.16 MB
Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2016-01-15 15:26:19
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2016-01-15 15:29:24

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl