Menu Podmiotowe menu ikonka

Podstawowe informacje

URZĄD MIEJSKI W BŁONIU
05-870 Błonie, ul. Rynek 6


powiat: warszawski zachodni
woj.: mazowieckie

Kontakt:
tel. centrala: (+48 22) 725-30-04, 725-30-06
tel. sekretariat: (+48 22) 725-45-55
www.blonie.pl

e-mail:
skargi-wnioski@um.blonie.pl  (w sprawie skarg i wniosków)
ratusz@um.blonie.pl  (w pozostałych sprawach)
Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: UMwBloniu/SkrytkaESP
UWAGA! Będziemy odpisywać tylko na wiadomości e-mail zawierające pełne dane nadawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania. Wiadomości anonimowe nie będą rejestrowane.


obszar: 86 km.kw.
liczba ludności: 21 287 mieszkańców
  /stan na: 09.2022 r./

BURMISTRZ BŁONIA • ZENON RESZKA
(+48 22) 725-45-55
zenon.reszka@um.blonie.pl

ZASTĘPCA BURMISTRZA • MAREK KSIĄŻEK
(+48 22) 725-45-55
marek.ksiazek@um.blonie.pl

SEKRETARZ • Przemysław Kubicki
(+48 22) 725 34-74 wew. 110
przemyslaw.kubicki@um.blonie.pl

SKARBNIK GMINY • Bogumiła Koprowska
(+48 22) 725 32-29 wew. 140
ratusz@um.blonie.pl

Inspektor Ochrony Danych (IOD):
Beata Duch-Kosiorek, e-mail:  iod@um.blonie.pl.
Do Inspektora Ochrony Danych należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Państwa danych przez Urząd Gminy, w tym realizacji Państwa praw.
Do kompetencji Inspektora Ochrony Danych nie należy natomiast załatwianie innych spraw, jak np. przyjmowanie innej korespondencji lub udzielanie konsultacji.

Dane do wystawienia faktury:
Gmina Błonie - Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie
NIP: 118-17-88-623

NR KONTA: PKO BP S.A. V O/Warszawa

        - opłaty: 27 1020 1055 0000 9802 0024 2461
        - nieczystości stałe: 67 1020 1026 0000 1902 0215 1132

UWAGA! Od 2023 roku  wprowadzone zostały indywidualne rachunki bankowe dla podatników podatku od nieruchomości, rolnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od środków transportowych.
Numery kont zostaną podane w decyzjach podatkowych.

Urząd Miejski w Błoniu:
NIP: 529-12-89-018
REGON: 000524884

Gmina Błonie:
NIP: 118-17-88-623
REGON: 013271230

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej. BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.

Portal BIP ma za zadanie:

§ służyć wszystkim zainteresowanym zapewniając im łatwy dostęp do ważnych informacji publicznych,

§ udostępnić podmiotom zobowiązanym do tworzenia własnych stron BIP zbiór informacji, dotyczących Biuletynu Informacji Publicznej oraz sugerowanych rozwiązań praktycznego podejścia do realizacji Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną Biuletynu, według menu podmiotowego lub przedmiotowego albo poprzez podmiotowe strony Biuletynu.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-07-15
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2007-12-18 11:21:09
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-16 17:25:00
Liczba wyświetleń: 2226879