Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
3-12-2021, Piątek, 01:22


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na wolne stanowisko pracy Pełnomocnik Burmistrza Naczelnik Wydziału dróg i mostów
Treść ARCHIWALNA !

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BŁONIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Pełnomocnik Burmistrza
Naczelnik Wydziału dróg i mostów1. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe techniczne, profil drogowy,
c) uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie w zakresie drogowym – wykonawcze oraz przynależność do izby Inżynierów Budown.,
d) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
e) staż pracy – 5 lat, w tym minimum1 rok w zawodzie po uzyskaniu uprawnień do nadzorowania lub kierowania robotami drogowymi,
f) znajomość zagadnień z zakresu ustawy o drogach publicznych,
g) znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym,
h) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
i) doświadczenie w pracy w urzędzie / jednostce / w tym na pokrewnych stanowiskach,
j) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów z zakresu Prawa budowlanego, umiejętność obsługi komputera, kosztorysowanie,
b) wysokie kompetencje menedżerskie dot. zarządzania zespołem.

3. Umiejętności interpersonalne:
umiejętność prowadzenia negocjacji, umiejętność myślenia strategicznego, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, odporność na stres, kreatywność.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zadania główne – prowadzenie wszelkich zadań drogowych od przygotowania do
rozliczenia i przekazania w użytkowanie a głównie nadzór inwestorski w zakresie robót
drogowych, sprawy z zakresu inżynierii ruchu, ewidencja dróg gminnych, opinie merytoryczne do decyzji, postanowień,
b) zadania pomocnicze – przygotowywanie zadań drogowych do realizacji m.in. faza projektowania, uzyskiwanie decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego do realizacji zadania, przygotowywanie materiałów do przetargów, opiniowanie projektów drogowych i projektów organizacji ruchu, korespondencja w zakresie dróg z poszczególnymi zarządcami, współpraca z innymi jednostkami gminnymi i wydziałami Urzędu.
c) zadania okresowe – planowanie, sprawozdania, udział w komisjach przetargowych, udział w pracach nad WPI i innymi dokumentami strategicznymi.

5. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie świadectw pracy,
d) dokument poświadczający wykształcenie,
e) kwestionariusz osobowy,
f) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach, zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa,
h) oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i o nie karalności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu: Błonie, Rynek 6; pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu: 05-870 Błonie, ul. Rynek 6 z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Pełnomocnik Burmistrza Naczelnik Wydziału dróg i mostów" – w terminie do dnia 27.03.20008 r.


Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1990 o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn .zm.).

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Zenon Reszka

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2008-03-12 00:00:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2008-03-12 13:30:26
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2008-03-13 12:21:13

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl