Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
3-12-2021, Piątek, 02:22


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Burmistrz Miasta i Gminy Błonie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy od referenta do głównego specjalisty w WDM
Treść ARCHIWALNA !

 

BURMISTRZ MIASTA I GMINY BŁONIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
od referenta do głównego specjalisty


1. Wymagania konieczne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe lub min. średnie techniczne,
c) znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych,
d) dobra znajomość pracy na komputerze (pakiet Office),
e) niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
f) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
g) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
h) nieposzlakowana opinia.


2. Wymagania dodatkowe:
a) znajomość procedur administracyjnych i kpa,
b) komunikatywność,
c) umiejętność zwięzłego, jednoznacznego formułowania myśli,
d) znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu,
e) znajomość ustawy o samorządzie gminnym i finansach publicznych.

3. Główne obowiązki na stanowisku:
- przygotowywanie do zatwierdzenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, zjazdy z dróg oraz naliczanie opłat i kar,
- prowadzenie spraw z zakresu gospodarki gruntami w pasie drogowym,
- koordynacja robót w pasie drogowym,
- bieżąca kontrola i nadzór nad wykonawstwem robol drogowych i mostowych,
- przygotowanie zadań do przetargu,
- prowadzenie rejestru spraw prowadzonych w wydziale.

4. Wymagane dokumenty:
a) kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
b) oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
c) życiorys (CV),
d) list motywacyjny,
e) kserokopie świadectw pracy,
f) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów),
g) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do zatrudnienia na w/w stanowisku,
h) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu: Błonie, Rynek 6 lub pocztą na adres Urzędu: 05-870 Błonie, Rynek 6 z dopiskiem: Dotyczy naboru do Wydziału dróg i mostów - w terminie do dnia 31.07.2008 r.

 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.blonie.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03. 1999 o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2001 r. nr 142, poz. 1593 z późn. zm.).

Burmistrz
/-/ Zenon Reszka

 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2008-07-14 00:00:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2008-07-14 15:10:06

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl