Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
3-12-2021, Piątek, 02:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZAKOŃCZONY. Nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie M iG w Błoniu - Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów
Treść ARCHIWALNA !

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE


Burmistrz Miasta i Gminy Błonie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miasta i Gminy w Błoniu.

1. Stanowisko pracy:

Pełnomocnik Burmistrza - Naczelnik Wydziału Dróg i Mostów

 

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) nieposzlakowana opinia,
5) wykształcenie wyższe,
6) uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi i pełnienia nadzoru inwestorskiego,
7) co najmniej pięcioletni staż pracy,
8) znajomość zagadnień z zakresu ustawy o drogach publicznych,
9) praktyczna znajomość procesu inwestycyjnego w zakresie budowy i remontów dróg w Polsce,
10) znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o samorządzie gminnym,
11) znajomość przepisów z zakresu prawa budowlanego, umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office, kosztorysowanie,
12) wysokie kompetencje menedżerskie w zakresie zarządzania personelem
13) umiejętność prowadzenia negocjacji, myślenia strategicznego, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, odporność na stres, kreatywność.

3. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) zarządzanie Wydziałem Dróg i Mostów zgodnie z zakresem zadań,
2) prowadzenie wszelkich zadań drogowych od przygotowania do rozliczenia i przekazania w użytkowanie a głównie nadzór inwestorski w zakresie robót drogowych, sprawy z zakresu inżynierii ruchu, ewidencja dróg gminnych, opinie merytoryczne do decyzji i postanowień,
3) przygotowywanie zadań drogowych do realizacji m.in. faza projektowania, uzyskiwanie decyzji wymaganych przepisami prawa budowlanego do realizacji zadania, przygotowywanie materiałów do przetargów, opiniowanie projektów drogowych i projektów organizacji ruchu drogowego, korespondencja w zakresie dróg z poszczególnymi zarządcami, współpraca z innymi jednostkami gminnymi i wydziałami Urzędu.
4. Planowanie, sprawozdawczość, udział w komisjach przetargowych, udział w pracach na WPI i innymi dokumentami strategicznymi

5. Wymagane dokumenty:

1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy – według wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Błoniu lub w Dziale Kadr Urzędu MiG w Błoniu,
4) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy,
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miasta i Gminy w Błoniu, ul. Rynek 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Naczelnika Wydziału Dróg i Mostów” do dnia 22 czerwca 2009 r. (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.”

 

 

Burmistrz

/-/ mgr Zenon Reszka

 

 

Błonie, 01 czerwca 2009 r.
 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wyniku naboruPlik PDF 187.71 Kb
Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2009-06-03 09:35:09
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2009-06-03 09:38:45
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2009-07-06 14:08:53

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl