Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
3-12-2021, Piątek, 01:50


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ZAKOŃCZONY. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - specjalista - kierownik projektu

Ogłoszenie o naborze na
wolne stanowisko urzędnicze

Burmistrz Błonia ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Błoniu - zatrudnienie na czas określony – od 01.01.2010 r. do 31.12.2012 r. tj. 3 lata


1. Stanowisko pracy:
specjalista – kierownik projektu pn. „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Błonie” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 z działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion” osi priorytetowej 8” Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”


2. Niezbędne wymagania od kandydatów :
1) obywatelstwo polskie
2) pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie w pełni z praw publicznych
3) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
4) nieposzlakowana opinia
5) wykształcenie średnie
6) staż pracy minimum 3 lata na stanowisku samodzielnym
7) umiejętność kierowania zespołem pracowników
8)umiejętność obsługi komputera – pakiet Microsoft Office


3. Dodatkowe wymagania od kandydatów
1) znajomość Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 ze szczególnym uwzględnieniem działania 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -eInclusion” osi priorytetowej 8” Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”
2) prawo jazdy kategorii B
3) własny samochód
4) zdolność do wykonywania zadań także w godzinach późnych popołudniowych


4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1) Koordynacja działań, związanych z wdrażaniem projektu
2) Czuwanie nad prawidłową pracą osób zatrudnionych w projekcie
3) Zapewnienie właściwej organizacji projektu,
4) Utrzymywanie harmonogramu podejmowanych w ramach projektu działań,
5) Przekazywanie raportów do instytucji pośredniczącej
6) Ewaluacja osiąganych wskaźników,
7) Kontrola prawidłowości realizacji projektu,
8) Rozwiązywanie problemów, związanych z wykonywaniem projektu,
9) Bieżąca współpraca z podmiotami zaangażowanymi w realizację projektu,


5.Wymagane dokumenty:
1) oferta z wnioskiem o zatrudnienie
2) list motywacyjny
3) kwestionariusz osobowy wg wzoru dostępnego na stronie internetowej Urzędu miejskiego oraz w Dziale Kadr Urzędu Miejskiego
4) CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
5) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych
7) kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy
8) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Urzędu Miejskiego w Błoniu : 05-870 Błonie ul. Rynek 6 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalisty-kierownika projektu” do dnia 28 grudnia 2009 roku / decyduje data faktycznego wpływu dokumentów do Urzędu / .


Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz.926 z póź.zm. /.

Zenon Reszka

Burmistrz Błonia

Błonie, 2009-12-10.

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Ogłoszenie o wyniku naboruPlik PDF 190.71 Kb
Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2009-12-10 15:49:03
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2009-12-10 15:54:17
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2010-01-07 14:22:26

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl