Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
3-12-2021, Piątek, 02:12


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OGŁOSZENIE NR 3 – KSIĘGOWA PROJEKTU
Treść ARCHIWALNA !

Burmistrz Błonia
realizując projekt: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w gminie Błonie” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet: VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”
poszukuje osoby do realizacji ww. projektu na stanowisku: Księgowa projektu,
zatrudnienie w ramach umowy zlecenia w okresie: październik 2011 r. – sierpień 2014 r.


Wymagania:
• wykształcenie wyższe
• doświadczenie zawodowe w administracji publicznej, min. 3 lata
• doświadczenie w realizacji budżetów projektu w zakresie płatności i rozliczeń dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, w szczególności z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
• biegła znajomość obsługi komputera (MSOffice), znajomość obsługi urządzeń biurowych
• znajomość aktów prawnych oraz dokumentów programowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, w tym w szczególności: Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich,
• gotowość do pracy w godzinach popołudniowych oraz w soboty
• umiejętność pracy w zespole
• komunikatywność
• doskonała organizacja pracy


Zakres wykonywanych zadań wynikających z realizacji umowy:

• organizacja właściwego ujęcia dokumentów w układzie rodzajowym i funkcjonalnym, w tym zapewnienie, że operacje gospodarcze są ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie rachunkowości i finansów publicznych oraz zgodnie z zaleceniami Władzy Wdrażającej Programy Europejskie, zawartymi w Umowie o dofinansowanie projektu,
• sprawdzanie kwalifikowalności wydatków oraz prawidłowości sposobu realizacji Umowy o dofinansowanie projektu,
• kontrolowanie dowodów księgowych przed wprowadzeniem zapisów w ewidencji księgowej, w zakresie ich prawidłowości pod względem formalnym, rachunkowym oraz ich zgodności z treścią ekonomiczną przeprowadzanych operacji gospodarczych,
• sporządzanie dowodów księgowych dotyczących prawnego zaangażowania wydatków budżetowych,
• regulowanie zobowiązań związanych z realizacją projektu
• sporządzanie i przekazywanie na rzecz Kierownika Projektu niezbędnych zestawień
• prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z księgowym rozliczaniem projektu
• udział w spotkaniach zespołu projektowego
• odpowiedzialność za kontrole realizacji projektu w zakresie jak powyżej oraz udział w obsłudze instytucji kontrolujących wykonanie projektu
• współpraca z Kierownikiem projektu

Wymagane dokumenty aplikacyjne:
• list motywacyjny wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań ogłoszenia,
• szczegółowe CV.


Dokumenty winny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926).
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6; pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: 05-870 Błonie, Rynek 6 Urząd Miejski w Błoniu z dopiskiem: „Księgowa projektuw terminie do dnia 30.09.2011 r. do godz. 15.00


 


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2011-09-13 15:39:58
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2011-09-13 15:43:10
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2011-09-28 09:03:24

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl