Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
3-12-2021, Piątek, 02:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

ROZSTRZYGNIĘTY: Nabór na wolne stanowisko pracy - Inspektor ds. planowania przestrzennego
Treść ARCHIWALNA !

BURMISTRZ BŁONIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Inspektor ds. planowania przestrzennego
w Urzędzie Miejskim w Błoniu

1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,.
b) wykształcenie wyższe architektoniczne, studia magisterskie-specjalność architektura,obligatoryjne uprawnienia architektoniczne bez ograniczeń,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieposzlakowania opinia ,
f) minimum 5-letni staż zawodowy w tym 3-letni staż na stanowisku inspektora /znajomość planowania przestrzennego/,
g) znajomość przepisów: prawnych i orzecznictwa sądowego w zakresie zajmowanego
stanowiska.

2. Wymagania dodatkowe:
a) kreatywność,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) samodzielność przy wykonywaniu zadań,
d ) samodyscyplina,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- sporządzanie projektów decyzji warunków zabudowy i lokalizacji celu publicznego /przeprowadzanie procedury administracyjnej /,
- prowadzenie procedury przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego,
- prowadzenie spraw w oparciu o ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
- kontakt z interesanatami

4. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
d) CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
e) kserokopie świadectw pracy,
f) dokument poświadczający wykształcenie ,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw  publicznych,
i) oświadczenie o niekaralności złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błonie, Rynek 6; pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: 05-870 Błonie, Rynek 6 Urząd Miejski w Błoniu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora d/s planowania przestrzennego” w terminie do dnia 27 grudnia 2011 r.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.blonie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458).

Błonie, dn. 13.12.2011

Burmistrz Błonia

mgr Zenon Reszka

 


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2011-12-13 12:38:00
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2011-12-13 12:48:35
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2011-12-28 15:46:00

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl