Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
29-11-2021, Poniedziałek, 22:28


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na wolne stanowisko pracy - inspektor d/s pozyskiwania funduszy zewnętrznych
Treść ARCHIWALNA !

 

BURMISTRZ BŁONIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektor d/s pozyskiwania funduszy zewnętrznych
 


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieposzlakowania opinia,
f) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej minimum 3 lata,
g) doświadczenie w realizacji budżetów projektu w zakresie płatności i rozliczeń dla projektów współfinansowanych przez Unię Europejską,
h) znajomość aktów prawnych oraz dokumentów programowych dotyczących realizacji projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych, tym w szczególności: Ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu terminów składania wniosków o płatność w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.

2. Wymagania dodatkowe:
a) pożądane doświadczenie w przygotowywaniu aplikacji o środki zewnętrzne krajowe i unijne,
b) biegła znajomość obsługi komputera,
c) umiejętność pracy w zespole,
d) komunikatywność,
e) doskonałą organizacja pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
- pełna obsługa finansowa projektu,
- rozliczanie wszelkich zobowiązań w ramach realizacji projektu, ze szczególnym uwzględnieniem rzeczowo-finansowego rozliczania działań zgodnie z harmonogramem realizacji projektu,
- sporządzanie projektów o płatność,
- opis faktur i innych dokumentów księgowych zgodnie z wymogami programów operacyjnych,
- prawidłowa kwalifikacja wydatków dla realizacji projektu oraz sprawdzanie prawidłowości sposobu realizacji Umowy o dofinansowanie projektu w tym zakresie,
- sporządzanie i i przekazywanie na rzecz Kierownika niezbędnych zestawień,
- prowadzenie i archiwizacja dokumentacji związanej z finansowym rozliczeniem projektu,
- odpowiedzialność za kontrole w zakresie jak powyżej oraz udział w obsłudze instytucji kontrolujących wykonanie projektu,
- współpraca z Kierownikiem Referatu.


4. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
b) list motywacyjny wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań w ogłoszonym naborze,
c) kwestionariusz osobowy,
d) szczegółowe CV,
e) dokumenty poświadczające kwalifikacji i staż pracy
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6; pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: 05-870 Błonie, Rynek 6 Urząd Miejski w Błoniu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych" -  w terminie do dnia 20.04.2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (www.bip.blonie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926) .

Burmistrz Błonia

mgr Zenon Reszka


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2012-03-29 15:58:10
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2012-03-29 16:01:15

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl