Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
3-12-2021, Piątek, 01:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Nabór na wolne stanowisko pracy - strażnik
Treść ARCHIWALNA !

BURMISTRZ BŁONIA

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Strażnik1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) ukończone 21 lat,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d) wykształcenie co najmniej średnie,
e) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) nieposzlakowania opinia,
g) uregulowany stosunek do służby wojskowej,
h) prawo jazdy kat.B,
i) co najmniej dwuletni staż pracy,
j)) doświadczenie w pracy w Straży Miejskiej i ukończony kurs podstawowy dla strażników

2. Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność pracy w zespole,
b) dyspozycyjność,
c) znajomość obsługi komputera,
d) odporność na stres

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
Zadania określone w Ustawie o Strażach Gminnych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
/ Dz.U.z 1997 Nr 123, poz. 779 z póź.zm./

4. Wymagane dokumenty:
a) oferta z wnioskiem o zatrudnienie,
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy,
d) CV z informacją o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej
e) kserokopie świadectw pracy,
f) dokument poświadczający wykształcenie,
g) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
i) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu lutym 2012 był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6; pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres: 05-870 Błonie, Rynek 6 Urząd Miejski w Błoniu z dopiskiem: „ Dotyczy naboru na stanowisko - strażnik" w terminie do dnia 8.06.2012 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.blonie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (DzU z 2008 r. nr 223, poz. 1458 ze zm.).


Burmistrz Błonia

mgr Zenon Reszka


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2012-05-24 16:09:09
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2012-05-24 16:11:50

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl