Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
3-12-2021, Piątek, 02:48


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: inspektor d/s geodezji
Treść ARCHIWALNA !

BURMISTRZ BŁONIA
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

inspektor d/s geodezji.
nazwa stanowiska pracy w Urzędzie Miejskim w Błoniu


1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe techniczne o kierunku geodezja i kartografia,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
e) nieposzlakowania opinia ,
f) doświadczenie zawodowe w administracji publicznej - samorządowej minimum 4 lata,
g) bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu geodezji i kartografii.

2. Wymagania dodatkowe:
a) wskazane doświadczenie w zakresie obsługi interesantów,
b) kreatywność,
c) komunikatywność,
d) doskonała organizacja pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.
a/ zadania główne:
- podziały geodezyjne, numeracja budynków, regulacja wpisów wieczysto-księgowych,
b/ zadania pomocnicze:
- regulacja stanu prawnego nieruchomości,
c/ zadania okresowe:
- przygotowywanie wykazu mienia miasta i gminy,
d/ zakres ogólnych obowiązków:
- rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw z zakresu geodezji.


4. Wymagane dokumenty:

a) list motywacyjny wraz z potwierdzeniem spełnienia wymagań w ogłoszonym naborze,
b) kwestionariusz osobowy,
c) szczegółowe CV ,
d) dokumenty poświadczające kwalifikacje i staż pracy
h) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw
publicznych,
g) zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu styczniu 2013 r. był niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6;  pokój nr 1 w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres : 05-870 Błonie, Rynek 6 Urząd Miejski w Błoniu z dopiskiem: "Dotyczy naboru na stanowisko inspektora ds. geodezji" w terminie do dnia 22.02.2013 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji
Publicznej (www.bip.blonie.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV, powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (DzU z 2002 r. nr 101, poz. 926) .

Burmistrz Błonia

mgr Zenon Reszka
 


Autor: Karolina Gąsińska
Data: 2013-02-07 08:59:17
Udostępnił: Karolina Gąsińska
Data: 2013-02-07 09:02:04

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl