Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miasta i Gminy Błonie
  
3-12-2021, Piątek, 02:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum Nr 2 w Błoniu
Treść ARCHIWALNA !

 

Dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Błoniu
ogłasza konkurs
na stanowisko głównego księgowego1. Wymagane kwalifikacje:
- wykształcenie minimum średnie ekonomiczne
- staż pracy – 3 lub 6 lat pracy w księgowości, w zależności od wykształcenia
- biegła znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych
- znajomość przepisów finansowo – księgowych
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku
- znajomość obsługi programów finansowo – księgowych

2. Wymagania dodatkowe:
- doświadczenie w księgowości budżetowej
- dyspozycyjność
- miła prezencja i komunikatywność

3. Do obowiązków pracownika na tym stanowisku należeć będzie m.in.:
- prowadzenie rachunkowości Gimnazjum Nr 2
- wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi
- dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych
- planowanie finansowe w zakresie wydatków finansowych i płacowych, analiza wydatków finansowych w zakresie: wydatków rzeczowych, płacowych
- prowadzenie i ciągłe aktualizowanie zgodnie z przepisami dokumentacji finansowo-księgowej, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji
- przestrzeganie ustaleń określonych w instrukcji kontroli i obiegu dokumentów obowiązujących w szkole

4. Wymiar czasu pracy – pełen etat

5. Wykaz dokumentów, które powinna zawierać oferta:

- podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem, zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postępowaniu rekrutacyjnym – zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Dz. 2002r. nr 101, poz. 926) oraz ustawą z 22.03.1999r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001, nr 142, poz. 1593 z póź. zm.)
- życiorys (CV)
- dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów, lub świadectwo ukończenia szkoły)
- inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach
- kserokopie świadectw pracy
- kwestionariusz osobowy
- zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza
- zaświadczenie o niekaralności

6. Miejsce składania dokumentów
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły, przy ul. Narutowicza 4 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Konkurs na stanowisko głównego księgowego w Gimnazjum Nr 2 w Błoniu” lub za pośrednictwem poczty w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 19.06.2007r.

Uwagi:

- kandydaci, którzy spełnią wymagania wskazane powyżej i złożą komplet dokumentów zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu
- oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie, jak również nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone komisyjnie
- informacja z listą kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie zamieszczona na tablicy ogłoszeń w szkole i na stronie internetowej szkoły (www.gim2.waw.pl)
- podstawą dalszej rekrutacji są rozmowy kwalifikacyjne, o których terminie kandydaci będą informowani indywidualnie
- nadesłane dokumenty nie wybranych kandydatów po zakończeniu rekrutacji będą zniszczone
- osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.


Dodatkowe informacje: tel.: (022) 725-33-02


Błonie, dnia 01.06. 2007r.


Autor: Urząd Miejski w Błoniu
Data: 2007-12-24 00:00:00
Udostępnił: Agnieszka Gałkowska
Data: 2007-12-24 11:21:03
Modyfikował(a): Agnieszka Gałkowska
Data: 2007-12-24 11:34:37

Rejestr zmian


Urząd Miejski w Błoniu
ul. Rynek 6
05-870 Błonie
tel. (+48 22) 725 30 04
email: ratusz@um.blonie.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl