Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Błoniu

logo jednostki bip

Zarządzenie nr 21/2023 Burmistrza Błonia z dnia 29 marca 2023 r. w sprawiesprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r. , informacji o kształtowaniu się ...

Data publikacji: 2023-03-29 13:51:04

Zarządzenie nr 21/2023
Burmistrza Błonia
z dnia 29 marca 2023 r.
w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Błoniu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2022r. , informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za 2022 r. oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Gminnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Błoniu, Biblioteki Publicznej Gminy Błonie , Muzeum Ziemi Błońskiej i Centrum Kultury w Błoniu

 

szczegółowa treść zarządzenia w załączniku

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-03-29
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-03-29 13:51:04
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-03-29 13:45:00
Liczba wyświetleń: 58

Wygenerowano: 2023-09-30 06:06:40