Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Błoniu

logo jednostki bip

Zarządzenie nr 27/2023 Burmistrza Błonia z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Błonie na rok 2023

Data publikacji: 2023-05-18 11:41:37

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 239, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021r. poz. 305 ) - zarządzam , co następuje:

§ 1.

Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy.
Po zmianach dokonanych niniejszym zarządzeniem plan dochodów budżetu gminy wynosi 189.809.818,61 zł
w tym: dochody bieżące 166.996.292,56 zł
dochody majątkowe 22.813.526,05 zł
plan wydatków budżetu gminy wynosi 224.930.825,81 zł
w tym: wydatki bieżące 166.057.839,76 zł
wydatki majątkowe 58.872.986,05 zł

Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszym zarządzeniem wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1 .

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-05-18
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-05-18 11:41:37
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-05-18 11:40:00
Liczba wyświetleń: 56

Wygenerowano: 2023-12-05 20:21:39