Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Miejski w Błoniu

logo jednostki bip

/16.05.2023 r./ Uchwała Nr LXXI/520/23 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 maja 2023 r. w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

Data publikacji: 2023-05-19 13:07:04

W publikowanej uchwale wyłączono z jawności dane osobowe w związku z treścią art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 902) oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781). Wyłączenia jawności dokonała Justyna Dwojewska pracownik Biura Rady Miejskiej w Błoniu.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Justyna Dwojewska 2023-05-19
Opublikował w BIP: Marta Kowalska 2023-05-19 13:07:04
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Justyna Dwojewska 2023-05-19 00:00:00
Liczba wyświetleń: 37

Wygenerowano: 2023-09-30 04:21:43