Menu Podmiotowe menu ikonka

  Informacja Burmistrza Błonia o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem na czas nieoznaczony

  Burmistrz Błonia, działając na podstawie art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t .j. Dz.U. z 2023 r., poz.40 ) informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu w dniu 24.03.2023 r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem w obrębie 0014-14 :


-  działka ewid.nr 13/13 o pow .69 m², część działki  ewid.nr 13/104 o pow. 45 m²  i część działki ewid.nr 13/14 o pow. 70 m ²( łączna powierzchnia działek -184m² ), położone przy ul. Targowej 3 c  w Błoniu, stanowiące własność Gminy Błonie, przeznaczone do oddania w najem w formie bezprzetargowej.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-03-24
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-03-24 12:20:00
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-03-24 12:30:00
Modyfikował: Karolina Gąsińska 2023-03-29 08:58:55
Liczba wyświetleń: 22
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-29 08:58:55 Dodano pliki Karolina Gąsińska Szukaj
2023-03-24 12:30:00 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj