Menu Podmiotowe menu ikonka

Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie

Błonie, 07.06.2023r.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Błonia informuje, że: 

W dniu 30 maja 2023r. o godzinie 10.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu, Rynek 6, odbył się pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Błonie, opisanej jako działka ewid. nr 5/11 o powierzchni 0,2710 ha, położonej w Błoniu w obrębie 0014-14, uregulowanej w KW nr WA1G/00065616/1.
Do przetargu został dopuszczony jeden uczestnik, brak było osób niedopuszczonych do przetargu.

Cena wywoławcza (netto) nieruchomości wynosiła:

2 168 000,00 zł (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych)

Najwyższa cena (netto) osiągnięta w wyniku przetargu wyniosła:

2 189 680,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) 

Cena nieruchomości wraz z doliczonym podatkiem VAT zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu sprzedaży:

2 189 680,00 zł (słownie: dwa miliony sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych) + 23% podatku VAT tj. 503 626,40zł (słownie: pięćset trzy tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych 40/100) 

Nabywca nieruchomości:

JAKON INWEST 3 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Tarnowie Podgórnym, reprezentowana przez Pana Pawła Żywek.


Powyższą informację wywiesza się na okres 7 dni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Błoniu oraz zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej bip.blonie.pl oraz na stronie podmiotowej urzędu www.blonie.pl.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-06-07
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-06-07 15:27:47
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-06-07 15:20:00
Liczba wyświetleń: 57
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-07 15:27:47 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
2023-06-07 15:24:29 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj