Menu Podmiotowe menu ikonka

LXV Sesja Rady Miejskiej w Błoniu - 30.03.2023 r.

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40)

na wniosek Radnych Rady Miejskiej, w związku z art. 15zzx ust.
1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1025)

zwołuję

LXV Sesję Rady Miejskiej w Błoniu

na dzień 30 marca 2023 r. na godz. 16:45.

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.

 

 

Porządek posiedzenia:

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2.    Wnioski do porządku obrad.

3.    Podjęcie uchwały w sprawie przekazania i zajęcia stanowiska odnośnie skargi.

4.    Zamknięcie sesji.

 

                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Wszystkich mieszkańców Gminy Błonie zachęcam i zapraszam do udziału w Sesji w trybie on-line, do której link będzie dostępny na stronie internetowej https://transmisja.esesja.pl/blonie

 

 

 

          Przewodniczący Rady

                                                                           /-/ Tomasz Wiśniewski

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Marta Kowalska 2023-03-27
Opublikował w BIP: Marta Kowalska 2023-03-27 14:36:28
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Marta Kowalska 2023-03-27 00:00:00
Modyfikował: Marta Kowalska 2023-03-27 15:59:03
Liczba wyświetleń: 26
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-27 15:59:03 Dodano pliki Marta Kowalska Szukaj
2023-03-27 14:36:28 Dodano dokument Marta Kowalska Szukaj
        Porównaj