Menu Podmiotowe menu ikonka

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu - 3.04.2023 r.

W dniu 3 kwietnia 2023 r. o godz. 17:00

w sali konferencyjnej im. Jacka Fuglewicza
w Centrum Kultury w Błoniu,

ul. Jana Pawła II 1 B

odbędzie się

LXVI Sesja Rady Miejskiej w Błoniu

Porządek obrad:

1.                Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum.

2.                Informacja o wnioskach do Protokołów z Sesji z dnia 6.02., 14.02., 2.03., 13.03. i 17.03.2023 r.

3.                Wnioski do porządku obrad.

4.                Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Błoniu
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Błonie na lata 2023-2038.

5.                Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023.

6.                Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

7.                Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023.

8.                Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiu bezdomności zwierząt w gminie Błonie w 2023 roku.

9.                Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Błonie dla części wsi Bieniewo-Parcela.

10.          Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.

11.          Informacje bieżące, interpelacje, wolne wnioski i pytania.

12.          Zamknięcie Sesji.

  Przewodniczący Rady

                                                                          /-/ Tomasz Wiśniewski

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Marta Kowalska 2023-03-27
Opublikował w BIP: Marta Kowalska 2023-03-27 14:39:13
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Marta Kowalska 2023-03-27 00:00:00
Modyfikował: Marta Kowalska 2023-03-27 16:30:14
Liczba wyświetleń: 34
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-03-27 16:30:14 Zmieniono tytuł dokumentu Marta Kowalska Szukaj
2023-03-27 15:59:41 Dodano pliki Marta Kowalska Szukaj
2023-03-27 14:58:05 Dodano pliki Marta Kowalska Szukaj
2023-03-27 14:39:13 Dodano dokument Marta Kowalska Szukaj
        Porównaj