Menu Podmiotowe menu ikonka

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie

Zgłoszenie jubileuszu długoletniego pożycia małżeńskiego

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie).

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokument tożsamości wnioskodawcy/jubilatów (dowód osobisty lub paszport).

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
Brak.

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Po rozpatrzeniu wniosków Jubilaci otrzymują list gratulacyjny od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie około sześciu miesięcy od daty złożenia wniosku.
Po przyznaniu odznaczeń i odebraniu ich z właściwego urzędu wojewódzkiego, Urząd Stanu Cywilnego, który zainicjował nadanie medalu powinien w ciągu sześciu miesięcy od daty wydania przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej postanowienia o ich nadaniu zorganizować uroczystość (spotkanie), podczas której niniejsze odznaczenia zostaną wręczone wyróżnionym.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Brak. 

VIII. UWAGI:
1. Właściwym miejscowo urzędem stanu cywilnego do przyjęcia zgłoszenia do nadania medalu jest urząd stanu cywilnego miejsca zamieszkania Jubilatów.
2. Wnioski o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie” przekazywane są do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, który przedstawia je Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Odznaczeni medalem za długoletnie pożycie mogą być małżonkowie, którzy przeżyli 50 lat w jednym związku małżeńskim.
4. Zgłoszenia można dokonać w tym samym roku w którym obchodzony jest jubileusz zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica przypada w styczniu lub lutym, wniosek można składać od miesiąca listopada w poprzedzającym roku.
5. Ceremonie wręczenia medali odbywają się kilka razy do roku. Podczas uroczystości odbywa się akt dekoracji Jubilatów dokonywany przez Burmistrza Błonia.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach
2. Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego postępowania w sprawach nadawania orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2019-12-09
Opublikował w BIP: 2019-12-09 16:25:54
Liczba wyświetleń: 53
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj