Menu Podmiotowe menu ikonka

Nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie - wersja RU

UWAGA! Nowa wersja wniosku w plikach poniżej

Nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy przybyłych do Polski po 24 lutego 2022 r. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  oraz potwierdzenie profilu zaufanego

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

  •  są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub
  • są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub
  • są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub
  • są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia legalności pobytu.

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dokumenty:
- wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
- kolorowa fotografia

  • o wymiarach 35 x 45 mm,
  • wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiająca osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami,
  • fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek,
  • fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka, innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,  dokumentu potwierdzającego urodzenie (w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia). Jeżeli osoba nie posiada takiego dokumentu, może złożyć oświadczenie o jego braku pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Podczas składania wniosku od osoby, której dotyczy wniosek, pobierane będą również odciski palców. Nie dotyczy to dzieci do lat 12.

Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem (składający powinien okazać dokument tożsamości).

Przy nadaniu numeru PESEL można również ubiegać się o założenie profilu zaufanego (dającego dostęp do usług publicznych przez internet).

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

  • działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
  • adres e-mail, z którego korzystasz.

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6, 05 – 870 Błonie, USCSO Sprawy Obywatelskie, pokój nr 8.

Opłaty:
Brak.

Tryb odwoławczy
Od decyzji o odmowie nadania numeru PESEL nie służy odwołanie

Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni.
   
Podstawa prawa:
Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 538 j. t.)
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r., poz. 735 j. t. ze zm.)
Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2021 r., poz. 510 j. t. ze zm.)

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2022-03-15
Opublikował w BIP: 2022-03-15 16:29:08
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-02-02 00:00:00
Modyfikował: Karolina Gąsińska 2023-02-02 12:31:22
Liczba wyświetleń: 39
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-02 12:31:22 Dodano pliki Karolina Gąsińska Szukaj
2023-02-02 12:30:10 Zmieniono zawartość główną dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-02-02 12:30:10 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-02-02 12:30:10 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-02-02 12:30:10 Zmieniono osobę wytwarzającą dokument Karolina Gąsińska Szukaj
2023-02-02 12:28:26 Usunięto plik Karolina Gąsińska Szukaj
2022-03-15 15:29:08 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj