Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.11.2022/23.AW - decyzja: budowa sieci wod-kan, Błonie

Błonie, 24 stycznia 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.1.11.2022/23.AW

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) oraz art. 53 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: EM-KWADRAT Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Panią Annę Chudzicką w dniu 24 stycznia 2023 r. wydano Decyzję Nr 1/M/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:
budowie sieci wodociągowej i kanalizacji ciśnieniowej, na terenie części działek ewid. nr 55, 20/4 i 20/5,  obręb 0019, położonych w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 800-1600 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-24
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-01-24 14:08:42
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-01-24 14:10:00
Liczba wyświetleń: 11
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-01-24 14:08:42 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj