Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.1.1.2023.AW - decyzja, budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, Błonie

Błonie, 26 maja 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.1.1.2023.AW

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Błonia, stosownie do treści art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) oraz art. 53 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm.), zawiadamia, iż na wniosek: firmy P4 Sp. z o.o. (KRS: 0000217207), reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Pawła Roszkowskiego, w dniu 26 maja 2023 r. wydano Decyzję Nr 2/M/2023 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego jako zamierzenie polegające na:

budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr BLO3307C wraz z wewnętrzną linia zasilającą i niezbędną infrastrukturą techniczną,
na terenie działki ewid. nr 31, obręb 0024, położonej w Błoniu.

Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 14 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego
w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00-18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00-16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów), po uprzednim umówieniu się telefonicznie: (22) 725-30-04 w. 151.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-05-26
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-05-26 09:49:16
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-05-26 09:45:00
Liczba wyświetleń: 34
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-05-26 09:49:16 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj