Menu Podmiotowe menu ikonka

Obwieszczenie Burmistrza Błonia WPP.6733.2.11.2022/23.AW - sprostowanie oczywistej omyłki budowa wieży telekomunikacyjnej, Żukówka

Błonie, 6 lutego 2023 r.

BURMISTRZ BŁONIA
ul. Rynek 6, 05-870 Błonie

znak sprawy:
WPP.6733.2.11.2022/23.AW

OBWIESZCZENIE -
sprostowanie na żądanie strony oczywistej omyłki


Na podstawie art. 10 § 1,  art. 49 § 1, art. 73 § 1 oraz art. 113 § 1, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), oraz na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2022 r. poz. 503 ze zm), zawiadamiam o sprostowaniu na żądanie strony oczywistej omyłki, w decyzji Nr 15/G/2022 z dnia 3.11.2022 roku., wydanej przez Burmistrza Błonia, ustalającej warunki lokalizacji celu publicznego na rzecz firmy Emitel S.A. z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000716107, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Krystiana Wzientek, dla inwestycji polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej Emitel S.A o wysokości maksymalnej 45,0m. n.p.t  (wraz z odgromami) z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska S.A o nazwie „WWA_Blonie_Zukowka12/14208”, na terenie części działki ewid.nr 12 oraz działki ewid. nr 13/2, położonych we wsi Żukówka, gm. Błonie, poprzez zmianę nazewnictwa typu anteny.
 Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W terminie 7 dni od dnia skutecznego doręczenia niniejszego obwieszczenia stronom przysługuje prawo do zapoznania się z dokumentami, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszenia dodatkowych żądań w przedmiotowej sprawie w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10, pok. 7, po uprzednim umówieniu się telefonicznie:(22) 725-30-04 w. 151, w godzinach pracy Urzędu: w poniedziałki od godz. 10.00 - 18.00, wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00 - 16.00 (w środy inspektorzy nie przyjmują interesantów).

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-02-06
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-02-06 15:54:20
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-02-06 16:15:00
Liczba wyświetleń: 49
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-06 15:54:20 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj