Menu Podmiotowe menu ikonka

Ogłoszenie o LXI Sesji Rady Miejskiej w Błoniu

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 40) na wniosek Radnych Rady Miejskiej, w związku z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2022 r. (Dz. U. 2022 r., poz. 1025)

zwołuję LXI Sesję Rady Miejskiej w Błoniu na dzień 14 lutego 2023 r. na godz. 17:00.

Sesja odbędzie się w trybie hybrydowym.

Porządek posiedzenia:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2.    Wnioski do porządku obrad.
3.    Podjęcie uchwały w sprawie zajęcia stanowiska odnośnie skargi.
4.    Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady
/-/ Tomasz Wiśniewski

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2023-02-10
Opublikował w BIP: Karolina Gąsińska 2023-02-10 15:41:31
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-02-10 15:40:00
Liczba wyświetleń: 52
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-02-10 15:41:31 Dodano dokument Karolina Gąsińska Szukaj
        Porównaj