Menu Podmiotowe menu ikonka

Potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie Profilu Zaufanego

 

 

Punkt Potwierdzający Profil Zaufany ePUAP
w Urzędzie Miejskim w BłoniuInformujemy, że w Urzędzie Miejskim w Błoniu został utworzony Punkt Potwierdzania Profilu Zaufanego ePUAP.

Obsługa punktu zlokalizowana jest w Ratuszu ul. Rynek 6 w pok. Nr 7
Obsługa interesantów w godzinach:
- poniedziałek – 10:00-18:00,
- wtorek-piątek – 8:00-15:00
tel.: 22 725 30 04 w. 112

W Punkcie można:
- potwierdzać Profil Zaufany,
- przedłużać ważność Profilu Zaufanego,
- unieważniać Profil Zaufany.


O Profilu Zaufanym
Profil Zaufany ePUAP to rodzaj podpisu elektornicznego, dzięki któremu obywatel może załatwiać sprawy administracyjne drogą elektroniczną. System identyfikuje osobę, która ten podpis wykorzystuje. Cały proces zastosowania Profilu odbywa się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).
Profil Zaufany w przeciwieństwie do bezpiecznego podpisu elektronicznego jest całkowicie bezpłatny i w kontaktach z administracją zastępuje podpis odręczny. Dzięki niemu wybrane sprawy urzędowe można załatwić bez wychodzenia z domu.


Potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie Profilu Zaufanego
Aby potwierdzić Profil Zaufany, w pierwszej kolejności osoba zainteresowana musi założyć konto użytkownika na ePUAP pod adresem
epuap.gov.pl

System automatycznie generuje wniosek o potwierdzenie Profilu. W celu potwierdzenia tożsamości i Profilu Zaufanego należy zgłosić się  w terminie 14 dni od założenia konta do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego.

Profil Zaufany wygasa po 3 latach. Użytkownik może sam przedłużyć jego ważność przed wygaśnięciem za pośrednictwem platformy ePUAP. Jeżeli jednak profil zaufany utracił ważność należy powtórzyć całą procedurę od początku tzn. wysłać za pośrednictwem platformy ePUAP nowy wniosek o nadanie profilu i udać się do najbliższego punktu potwierdzającego.

Punkt Potwierdzający stwierdza tożsamość osoby na podstawie dowodu osobistego albo paszportu i weryfikuje dane z wniosku z danymi z profilu użytkownika, w zakresie obejmującym:
- imię,
- nazwisko,
- numer PESEL,
- identyfikator użytkownika.

Nie dokonuje się potwierdzenia Profilu Zaufanego ePUAP w przypadku:
- przedłożenia nieważnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty albo paszport),
- braku możliwości stwierdzenia tożsamości osoby wnioskującej na podstawie dokumentu tożsamości,
- niezgodności danych osobowych,
- przedłożenia niekompletnego wniosku o potwierdzenie Profilu Zaufanego.

Profil Zaufany ePUAP traci ważność w przypadku:
- potwierdzenia Profilu Zaufanego na podstawie nieprawdziwych lub nieaktualnych danych,
- usunięcia konta użytkownika,
- zmiany danych osobowych,
- z upływem okresu, na jaki został potwierdzony albo przedłużony,
- w przypadku wystąpienia osoby posiadającej Profil Zaufany z pisemnym wnioskiem o jego unieważnienie.

Unieważnienie Profilu Zaufanego ePUAP:
Osoba posiadająca Profil Zaufany może samodzielnie dokonać jego unieważnienia na ePUAP lub zgłosić się do wybranego przez siebie Punktu Potwierdzającego i wypełnić wniosek o unieważnienie Profilu Zaufanego.


Załatwianie spraw przy użyciu Profilu Zaufanego
Aby za pomocą ePUAP i Profilu Zaufanego przesłać elektronicznie wniosek lub podanie do Urzędu, należy wykonać następujące czynności:
1.-Zalogować się w serwisie
epuap.gov.pl i sprawdzić, czy sprawa, którą chcemy załatwić została udostępniona przez właściwy Urząd.
2.-Po wypełnieniu elektronicznego formularza, udostępnionego przez Urząd, podpisujemy pismo za pomocą Profilu Zaufanego, potwierdzając operację kodem autoryzacyjnym otrzymanym pocztą elektroniczną lub wiadomością SMS.
3.-Po wysłaniu pisma otrzymujemy Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia – od tego momentu nasze pismo jest obsługiwane w Urzędzie.
4.-Urząd przesyła odpowiedź w serwisie ePUAP na konto wnioskodawcy. Odbiór odpowiedzi należy potwierdzić wpisując datę oraz składając podpis przy użyciu Profilu Zaufanego.

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2016-01-22
Opublikował w BIP: 2016-01-22 15:23:50
Liczba wyświetleń: 46
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj