Menu Podmiotowe menu ikonka

STRAŻ MIEJSKA

Budynek Komisariatu Policji

ul. Jana Pawła II nr 2, wejście od ul. 11 Listopada
05-870 BŁONIE
 

UWAGA! Nie ma możliwości przełączenia z Centrali Urzędu Miejskiego

tel. 725 46 46

tel kom. 0 604 421 580

1.
Sylwester Kita - Nowak - Komendant Straży Miejskiej

2. Mirosław Zawada - st. insp. Straży Miejskiej
3. Małgorzata Szemborowska - st. insp. Straży Miejskiej
4. Dariusz Liszka - st. insp. Straży Miejskiej
5. Marek Kossakowski - st. insp. Straży Miejskiej
6. Łukasz Wasilewski - st. insp. Straży Miejskiej
7. Ireneusz Skibiński - st. insp. Straży Miejskiej
8. Łukasz Filipczak - insp. Straży Miejskiej
9. Jarosław Chyłek - insp. Straży MiejskiejZadania:
Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o strażach gminnych:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie usuwania miejscowych zagrożeń
4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
7. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
8. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Straż Miejska wykonuje również zadania w zakresie:
1. kontroli prawidłowości oznakowania ulic i dróg
2. kontroli zabezpieczenia prowadzonych prac remontowo-inwestycyjnych na terenie miasta i gminy i zgłaszanie zastrzeżeń o stanie zabezpieczenia prac odpowiednim jednostkom organizacyjnym urzędu
3. współpraca z wydziałami urzędu w zakresie działania Straży Miejskiej.

 

 

 

 

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-06-23
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2007-12-22 12:21:22
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Urząd Miejski w Błoniu 2023-10-19 09:05:00
Modyfikował: Karolina Gąsińska 2023-10-19 09:06:53
Liczba wyświetleń: 7518
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-10-19 09:06:53 Zmieniono zawartość dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-10-19 09:06:53 Zmieniono datę zatwierdzenia udostępnienia dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-10-19 09:06:53 Zmieniono osobę zatwierdzającą publikację dokumentu Karolina Gąsińska Szukaj
2023-01-04 13:07:15 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2021-03-23 15:30:16 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2019-11-25 15:00:57 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2019-05-08 14:30:38 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2018-07-12 12:30:20 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2018-04-09 17:10:51 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2018-01-03 15:36:21 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2015-09-17 15:40:10 Aktualizacja Karolina Gąsińska Szukaj
2015-07-23 16:04:24 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2015-04-30 12:15:04 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj