Menu Podmiotowe menu ikonka

STRAŻ MIEJSKA

Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Błoniu

ul. Jana Pawła II nr 3
05-870 BŁONIE
 

UWAGA! Nie ma możliwości przełączenia z Centrali Urzędu Miejskiego

tel. 725 46 46

tel kom. 0 604 421 580

1.
Sylwester Kita - Nowak - Komendant Straży Miejskiej

2. Mirosław Zawada - st. insp. Straży Miejskiej
3. Małgorzata Szemborowska - st. insp. Straży Miejskiej
4. Dariusz Liszka - st. insp. Straży Miejskiej
5. Marek Kossakowski - st. insp. Straży Miejskiej
6. Łukasz Wasilewski - st. insp. Straży Miejskiej
7. Ireneusz Skibiński - st. insp. Straży Miejskiej
8. Łukasz Filipczak - insp. Straży Miejskiej
9. Jarosław Chyłek - insp. Straży MiejskiejZadania:
Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o strażach gminnych:
1. ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
2. czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym
3. współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie usuwania miejscowych zagrożeń
4. zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalanie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia
5. ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej
6. współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych
7. informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
8. konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.


Straż Miejska wykonuje również zadania w zakresie:
1. kontroli prawidłowości oznakowania ulic i dróg
2. kontroli zabezpieczenia prowadzonych prac remontowo-inwestycyjnych na terenie miasta i gminy i zgłaszanie zastrzeżeń o stanie zabezpieczenia prac odpowiednim jednostkom organizacyjnym urzędu
3. współpraca z wydziałami urzędu w zakresie działania Straży Miejskiej.

 

 

 

 

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-06-23
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2007-12-22 12:21:22
Modyfikował: Agnieszka Gałkowska 2023-01-04 13:07:15
Liczba wyświetleń: 7285
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2009-07-07 16:00:41 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2008-06-23 15:29:24 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2008-06-23 15:08:49 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2008-06-19 12:09:42 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2008-06-19 12:08:23 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2008-06-19 12:06:19 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2008-06-19 12:04:42 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2008-06-19 11:59:49 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2007-12-27 14:03:47 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2007-12-22 12:21:22 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj