Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XLIV/353/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zgospoadarowania przestrzennego gminy Błonie dla części obszaru we wsi Pass - ul. Stefana Batorego Północ

 Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym WNP-I.4131.15.2018.RM z dnia 31.01.2018 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń:

- § 4 pkt 11;

- § 4 pkt 14 nadającego nowe brzmienie § 24 ust. 4a pkt 2 uchwały Nr XXIII/162/08 Rady Miejskiej w Błoniu z 13 maja 2008 r., w odniesieniu do sformułowania: ,,(...) dopuszczając zmiany uwzględniające sposób użytkowania zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu dróg publicznych (...)"

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2018&poz=1221

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2018-07-17
Opublikował w BIP: Marta Kowalska 2018-07-17 11:55:19
Liczba wyświetleń: 1589
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj