Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała nr XXX/259/21 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4778

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Justyna Dwojewska 2021-06-16
Opublikował w BIP: Justyna Dwojewska 2021-06-16 11:09:16
Liczba wyświetleń: 984
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj