Menu Podmiotowe menu ikonka

Uchwała Nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Konstantów gm. Błonie - etap I.

 Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem nadzorczym LEX-I.4131.126.2017.RM z dnia 9.05.2017 r. stwierdził nieważność uchwały w części dotyczącej ustaleń:

    §10 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret szóste uchwały, w zakresie sformuowania: "(...) w przypadku rozbudowy budynków dopuszcza się nawiązania do spadków istniejących,";
    §10 ust. 2 pkt 1 lit. b tiret ósme uchwały;
    §10 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret dziewiąte uchwały, w zakresie sformuowania: "(...) w przypadku rozbudowy budynków dopuszcza się nawiązanie do spadków istniejących,";
    §10 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret jedenaste uchwały;
 

 

http://edziennik.mazowieckie.pl/ActDetails.aspx?year=2017&poz=5234

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2018-07-17
Opublikował w BIP: Marta Kowalska 2018-07-17 11:17:24
Liczba wyświetleń: 1586
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj