Menu Podmiotowe menu ikonka

Udzielenie pozwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Wymagane dokumenty:
zgodnie z art. 8.1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) – treść poniżej


zgodnie z art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 z dnia 13.09.1996 r. poz. 622 z późn. zm.) akt zmieniający (Dz. U. Nr 152 z dnia 25.07.2011 r. poz. 897)


Opłaty: (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)
107 zł - zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
50 zł – przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu Miejskiego w Błoniu, ul. Rynek 6, pok. nr 1, parter

Termin wydania decyzji: 30 dni

Termin wydania zaświadczenia: 7 dni

Osoby prowadzące:
Michał Dominiak podinsp. ds. ochrony środowiska
Tomasz Jasiński - insp. ds. ochrony środowiska
ul. Nowakowskiego 10, pok. Nr 6 (parter)
tel. 725-30-04 wew. 160


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.)


Odrębne przepisy:

Regulamin utrzymania porządku i czystości na terenie miasta i gminy Błonie - zał. Nr 1 do uchwały Nr XXII/157/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 23 kwietnia 2008 r. (w zał.)
Uchwała Nr XXVII/183/08 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 15.10.2008 r. w spr. zmian w uchwale Nr XXII/157/08 RM w Błoniu z dnia 23.04.2008 r. w spr. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Błonie (w zał.)

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2012-02-16
Opublikował w BIP: 2012-02-16 13:06:49
Liczba wyświetleń: 139
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj