Menu Podmiotowe menu ikonka

Uznanie ojcostwa

Przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa

I. WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI:
1. Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
2. Zaświadczenie od lekarza.
 

II. DOKUMENTY DO WGLĄDU:
1. Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowód osobisty lub paszport).
 

III. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Urząd Stanu Cywilnego w Błoniu
ul. Rynek 6, parter, pokój Nr 5
tel. 22 725 30 04 w. 121; e-mail: usc@um.blonie.pl

IV. GODZINY PRACY URZĘDU:
poniedziałek 10:00-18:00,
wtorek, czwartek, piątek 8.00-16.00,
środa – dzień bez przyjęć interesantów (nie dotyczy zgłoszenia zgonu)

V. OPŁATY:
Brak.

VI. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Niezwłocznie.

VII. TRYB ODWOŁAWCZY:
Nie przysługuje.

VIII. UWAGI:
1. Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna.
2. W przypadku matki małoletniej zgodę na uznanie wyraża przedstawiciel ustawowy dziecka.
3. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
4. Można uznać ojcostwo przed urodzeniem się dziecka już poczętego.
5. Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji.
6. Jeżeli dziecko urodziło się przed upływem trzystu dni od ustania lub unieważnienia małżeństwa, lecz po zawarciu przez matkę drugiego małżeństwa, domniemywa się, że pochodzi ono od drugiego męża. Domniemanie to nie dotyczy przypadku, gdy dziecko urodziło się w następstwie procedury medycznie wspomaganej prokreacji, na którą wyraził zgodę pierwszy mąż matki.
7. Domniemania powyższe mogą być obalone tylko na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa.
8. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności.

IX. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy

X. Formularze do pobrania:
Wniosek o przyjęcie oświadczenia o uznaniu ojcostwa.
 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-01-08
Opublikował w BIP: 2008-01-08 10:04:52
Liczba wyświetleń: 33
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj