Menu Podmiotowe menu ikonka

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Uprzejmie informujemy, że stanowisko ds. działalności gospodarczej w dniach  27 grudnia 2022 r.  do 30 grudnia 2022 r. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

 

WPIS DO CEIDG

Wymagane dokumenty

Osoba fizyczna może rozpocząć działalność gospodarczą po dokonaniu zgłoszenia w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki.

Obecnie obowiązującym drukiem do czynności rejestracyjnych w działalności gospodarczej jest formularz CEIDG-1 - wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej: 

Formularz CEIDG-1 wraz z załącznikami 


Wniosek CEIDG-1 służy jednocześnie do zgłaszania zmian we wpisie do CEIDG, informacji o zawieszeniu, wznowieniu lub zaprzestaniu wykonywania działalności gospodarczej.

Wniosek CEIDG- 1 ma następujące załączniki.

 • CEIDG-RD – dodatkowe rodzaje działalności gospodarczej

 • CEIDG-MW – dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej

 • CEIDG-RB – informacja o rachunkach bakowych

 • CEIDG_SC – udział w spółkach cywilnych

 • CEIDG-PN – udzielone pełnomocnictwa

Instrukcja do wypełnienia wniosku dostępna jest pod linkiem:

 

Instrukcja wpełniania wniosku CEIDG-1 

  

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Aby zarejestrować lub dokonać zmian, zawieszeń, wznowień oraz wykreśleń w działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną należy wybrać jeden z trybów postępowania:

 • Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line i złożyć go elektronicznie (osoby posiadające podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem lub profilem zaufanym);

 • Zalogować się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść go do wybranego urzędu gminy (niezbędne okazanie dokumentu tożsamości);

 • Bez logowania się do CEIDG, wypełnić wniosek on-line, wydrukować i zanieść do wybranego urzędu gminy(niezbędne okazanie dokumentu tożsamości);

 • Pobrać, wypełnić i złożyć wniosek papierowy w wybranym urzędzie gminy, gdzie gmina przekształca go na wniosek elektroniczny i wpisuje dane do CEIDG (niezbędne okazanie dokumentu tożsamości);

 • Przesłać wniosek listem poleconym do wybranej gminy, ale podpis przedsiębiorcy lub pełnomocnika musi być potwierdzony notarialnie.

 

Wniosek CEIDG-1 dla osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą jest jednocześnie:

 • Wnioskiem o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON

 • Zgłoszeniem identyfikacyjnym lub aktualizacyjnym do naczelnika urzędu skarbowego NIP

 • Oświadczeniem o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

 • Zgłoszeniem lub zmianą zgłoszenia płatnika składek do ZUS

 • Oświadczeniem o kontynuacji ubezpieczenia społecznego rolników.

Więcej informacji oraz wnioski on-line na stronie CEIDG: Wejdź

 

Termin i sposób załatwienia

Organ Gminy przekształca wniosek w formę dokumentu elektronicznego nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.

Wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest zwolniony z opłat.

Stanowisko ds. działalności gospodarczej

Joanna Gmyrek
Pokój nr 7 (ratusz –parter)
Tel. 22 725 30 04 wew. 112

Przyjęcia interesantów: 
Poniedziałek : 1000-1800
Wtorek-piątek: 800 -1500

 

Podstawa prawna

Ustawa z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. 2015, poz. 584 z późn. zm.)

Tryb odwoławczy

Organem ewidencyjnym jest Minister Gospodarki.

Czynność Organu Gminy związana z przyjęciem wniosku, przekształceniem go w formę dokumentu elektronicznego i przesłaniem do CEIDG jest czynnością materialno-techniczną, od której nie przysługuje odwołanie.

Wyszukiwanie firm działających na terenie Gminy Błonie.

Aby wyszukać firmy z terenu Gminy Błonie, należy wejść na podany link i wyszukiwarce znaleźć interesujące nas firmy:

https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/Search.aspx

 

 

 

Podmiot publikujący:
Wytworzył: 2008-01-08
Opublikował w BIP: 2008-01-08 10:34:29
Liczba wyświetleń: 98
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
        Porównaj