Menu Podmiotowe menu ikonka

Wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu - 15.06.2023 r.

W dniu 15 czerwca 2023 r. o godz. 17:00 w sali konferencyjnej im Jacka Fuglewicza w Centrum Kultury w Błoniu odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Problemowych Rady Miejskiej w Błoniu (Komisja Budżetu i Spraw Komunalnych, Komisja Oświaty, Kultury i Sportu, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, Komisja Ładu Przestrzennego i Rolnictwa, Komisja Zdrowia, Komisja Pomocy Społecznej i Ochrony Środowiska). 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał skierowanych na Sesję Rady Miejskiej w Błoniu.
  3. Sprawy różne.
  4. Zamknięcie posiedzenia.

 

                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej w Błoniu

                                                                                                           /-/ Tomasz Wiśniewski

 

Przewodnicząca Komisji Budżetu i Spraw Komunalnych

                                                                                                          /-/ Barbara Wielogórska

 

Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu

                                                                                                            /-/ Ewa Podyma

 

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

                                                                                                          /-/ Jarosław Uraszewski

 

     Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego i Rolnictwa

                                                                                                      /-/ Grażyna Kościńska

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Marta Kowalska 2023-06-07
Opublikował w BIP: Marta Kowalska 2023-06-07 15:13:20
Zatwierdził opublikowanie w BIP: Marta Kowalska 2023-06-07 00:00:00
Liczba wyświetleń: 19
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2023-06-07 15:13:20 Dodano dokument Marta Kowalska Szukaj
        Porównaj