Menu Podmiotowe menu ikonka

WYDZIAŁ DRÓG I MOSTÓW

Urząd Miejski w Błoniu, ul. Nowakowskiego 10
05-870 Błonie
tel. /22/ 725 30 06

1. Rafał Nowak  - p.o. Naczelnika Wydziału  /wew. 200/
2. Andrzej Małecki - główny spec. d/s dróg i mostów /wew. 154/
3. Anna Przesmycka - insp. d/s dróg i mostów /wew. 154/


 

Do zadań Wydziału Dróg i Mostów należy:

1) wykonywanie zadań związanych z zarządzaniem drogami gminnymi i ulicami na terenie miasta i gminy obejmujących w szczególności:
a) prowadzenie spraw z zakresu budowy, modernizacji remontów i eksploatacji dróg gminnych, chodników i drogowych obiektów inżynieryjnych,
b) nadzór nad utrzymaniem dróg gminnych i urządzeń z nimi związanych oraz pełnienie w tym zakresie funkcji inwestora zastępczego,
c) wykonywanie zadań w zakresie inżynierii ruchu:
- opracowywanie i opiniowanie projektów docelowej organizacji ruchu,
- opiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu;
2) koordynowanie robót w pasie drogowym dróg gminnych,
3) prowadzenie spraw wynikających z ustawy o drogach publicznych w tym:
a) wydawanie zezwoleń na umieszczenie w pasie drogowym obiektów nie związanych z gospodarką drogową,
b) wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa drogowego;
4) zlecanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
5) prowadzenie ewidencji dróg gminnych i drogowych obiektów mostowych w tym:
a) prowadzenie książki dróg, książki obiektów mostowych i karty obiektów mostowych;
6) prowadzenie spraw związanych z zaliczeniem dróg do kategorii dróg gminnych,
7) prowadzenie okresowej kontroli stanu dróg ulic i obiektów mostowych,
8) nadzór nad prowadzeniem robót interwencyjnych, utrzymaniowych i zabezpieczających na terenie gminy,
9) opiniowanie projektów drogowych, w tym dróg ponadgminnych z terenu miasta i gminy Błonie,
10) planowanie oświetlenia miejsc publicznych, dróg i ulic na terenie miasta i gminy,
11) nadzór nad utrzymaniem, eksploatacją i budową oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Błonie w tym:
a) rozliczanie kosztów:
- budowy i modernizacji,
- konserwacji oświetlenia ulicznego,
- energii oświetlenia ulicznego;
b) współpraca z Zakładem Energetycznym.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-07-01
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2008-06-26 11:42:27
Modyfikował: Agnieszka Gałkowska 2021-07-12 17:03:10
Liczba wyświetleń: 9204
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2021-03-22 17:21:24 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2018-04-11 12:40:59 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2018-04-09 17:14:26 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2017-05-11 15:21:43 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2014-11-28 15:41:21 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2012-06-20 15:10:57 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2012-01-09 16:23:32 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2011-04-26 15:14:41 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2011-02-16 13:43:05 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2011-01-26 16:56:04 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj