Menu Podmiotowe menu ikonka

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Urząd Miejski w Błoniu, ul. Rynek 6
Ratusz, pok. nr 3, parter
tel. 725 30 04 w. 180


1. Iwona Kopczyńska - Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
2. Agnieszka Kopij - insp. ds. zamówień publicznych
3. Marzena Wasilewska - kancelistaDo zadań Wydziału Zamówień Publicznych należy:

1. przygotowywanie dokumentacji związanej z postępowaniem o zamówienie publiczne w tym w szczególności specyfikacji istotnych warunków zamówienia
2. opracowywanie ogłoszeń o przetargach oraz innych dokumentów inicjujących zamówienie publiczne
3. przygotowywanie zaproszeń do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne
4. obsługa biurowa prac komisji przetargowej
5. przygotowywanie projektów umów
6. przygotowywanie ewidencji zawartych umów
7. wykonywanie czynności biurowo-kancelaryjnych w toku prowadzonych postępowań o zamówienie publiczne
8. współdziałanie z oferentami w zakresie czynności zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne
9. prowadzenie ewidencji i zbioru dokumentacji zamówień publicznych
10. przygotowywanie sprawozdawczości z zakresu działalności wydziału.


Podstawą prowadzonych przez Wydział Zamówień Publicznych działań i procedur są m.in.:

1. uchwała Nr 119/XVI/99 Rady Miejskiej w Błoniu z dn. 1 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Błoniu

2. ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177) oraz przepisy wykonawcze

3. zarządzenie nr 19/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Błonie z dnia 14 kwietnia 2004r w sprawie powołania i trybu pracy komisji przetargowej

4. zarządzenie nr 20/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Błonie z dnia 27 kwietnia 2004r. - w sprawie dokumentów, jakie należy składać w wydziale zamówień publicznych w celu rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, usługi lub dostawy, obiegu tych dokumentów oraz w postępowaniach związanych z wydatkowaniem środków publicznych, a nie podlegających ustawie prawo zamówień publicznych


Informacje o postępowaniach o zamówienie publiczne można uzyskać w Wydziale Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Błoniu (Ratusz, parter pok. nr 3) lub telefonicznie (22-725 46 47 w. 180)

Specyfikacje do ogłoszonych postępowań o zamówienie publiczne można odbierać w pok. nr 3 /Ratusz parter/, po uprzednim opłaceniu należności za specyfikację (w wysokości podanej w ogłoszeniu) w kasie Urzędu w budynku przy ul. Nowakowskiego 10, I piętro (pon. 10.00-17.00, wt.-pt. 8.00-15.00) lub za zaliczeniem pocztowym.

Podmiot publikujący: Urząd Miejski w Błoniu
Wytworzył: Urząd Miejski w Błoniu 2008-06-24
Opublikował w BIP: Agnieszka Gałkowska 2007-12-22 14:50:54
Modyfikował: Agnieszka Gałkowska 2016-11-10 14:49:37
Liczba wyświetleń: 5202
Data aktualizacji Nazwa operacji Zaktualizował Podgląd Porównaj
2015-07-23 16:03:18 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2015-07-03 13:41:44 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2014-11-28 15:40:22 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2009-07-07 15:56:10 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2008-06-24 13:30:31 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2008-04-01 10:43:53 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2007-12-27 14:42:46 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
2007-12-22 14:50:54 Aktualizacja Agnieszka Gałkowska Szukaj
        Porównaj